RSS емисии 
 Мобилна версия

ИНСТИТУЦИИ
oblast.pngcomunpaz.png
odmvr.pngobs2.png
tdnap.jpgrzipz.png
riosv.pngcpms.png
Това е архивен сайт на PA media.
Актуалният сайт е на адрес: pa-media.net
Обществено обсъждане по проект "Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик"
es_oprr.jpg

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  ПО ПРОЕКТ : „ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ ЗА УСТОЙЧИВО, ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПАЗАРДЖИК”На 25 февруари 2014 година (сряда) от 11.00 часа в пленарната зала на Общинския съвет - Пазарджик (гр. Пазарджик, бул. "България" №2) ще се проведе обществено обсъждане по проект „Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик”,  Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO0011/5-02/2012/024, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общата цел на проекта е осигуряване на подкрепа за устойчиво и интегрирано развитие на град Пазарджик чрез разработване на готови (зрели) проекти в пълна степен на проектна готовност за социалната зона и зоната с публични функции с висока обществена значимост, с които община Пазарджик, като конкретен бенефициент ще има възможност да кандидатства за финансиране със средства по линия на ОП "Региони в растеж" през следващия програмен период за 2014г. – 2020 г.
В рамките на  обсъждането ще бъдат представени по две обемно-пространствено решение за следните обекти на интервенция:
1. Изграждане на зона за отдих и рекреация – „Зона на здравето”
2. Изграждане на зона за отдих и рекреация и изграждане на пешеходен мост (между Зоната на здравето и парк Острова).
Изборът на идея ще  се извърши в процес на обсъждане въз основа на представени по 2 варианта на обемно-пространствено решение. Обемно-устройственото проучване има за цел да адаптира бъдещото архитектурно решение към решението на подробния устройствен план в съответствие с регулационното отреждане и режима на устройство и застрояване.


Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик”, който се осъществяав с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Тази страница е видяна: 1001

 Публикувано от: pamedia на Friday 20 February 2015 - 00:00:00

За коментари, обсъждания, мнения, предложения отиди във Форум НОВИНИ и избери или създай тема

изпрати на приятел изглед за печат


Подобни новини :
Обществено допитване по Проект „Устойчиво интегрирано развитие на гр. Пазарджик – изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие”
Покана за участие в кръгла маса по проект "Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик - изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие"
Обществено обсъждане на Проект на План за интегрирано развитие на Община Велинград
Обществено обсъждане във връзка с реализацията на Общински план за развитие по проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в Община Пазарджик“
Община Пазарджик подписа 5 договора по проекта за устойчиво градско развитие
Обществено обсъждане на проекта на Общинския план за развитие на община Пазарджик за периода 2014 – 2020 г. по проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в Община
Визията си за развитие на Пазарджик до 2020г. ще постави на обществено обсъждане Обединението, разработващо Интегрирания план
Пазарджик вече има готов проект за Интегриран план за градско възстановяване и развитие
Обществено обсъждане и в Пазарджик на концепцията на новия Закон за социалните услуги
Покана за обществено обсъждане на проекта на бюджет на Община Пазарджик за 2018 г.Този сайт използва e107, който се разпространява с условията, залегнали в GNU GPL Лиценза.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика заповерителност
Време за изпълнение: 1.6607 сек., 1.5633 от тях за заявки.