RSS емисии 
 Мобилна версия

ИНСТИТУЦИИ
oblast.pngcomunpaz.png
odmvr.pngobs2.png
tdnap.jpgrzipz.png
riosv.pngcpms.png
Това е архивен сайт на PA media.
Актуалният сайт е на адрес: pa-media.net
Позицията на групата на ГЕРБ по отчета на бюджета, едно към едно

Изпратената от председателя на групата на ГЕРБ в ОбС-Пазарджик Тодор Георгиев позиция по отчета на бюджент 2014:Позиция на групата на ГЕРБ по  Oтчета на Бюджет 2014 на Община Пазарджик

Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми колеги,

Какви  тенденции очерта и какви въпроси постави  отчета на Бюджет 2014, определящи нашата позиция за финансовото положение на общината, често наричано от уважаемия ни кмет ”дередже”. Та ето какво е „дереджето“ в община Пазарджик:

1. През 2014 г. Общината продължи  генерирането на нови необосновани разходи, които не бяха заложени в бюджета. Нарушаването рамката на бюджета без да се иска мотивирано и своевременно съгласието на общинския съвет се превърна в трайна практика, при това в грубо противоречие със  Закона за публичните финанси - Чл. 128, който „...забранява извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината“.
-ФРАПИРАЩ  пример е увеличението на разходите за култура с около 900 000 лв. От трибуната на Общ.съвет при актуализацията на Бюджет 2014 за естеството на тези разходи беше отговорено, че „ ..имало много допълнителни културни прояви и концерти“.....? Говорим обаче за непланирани извън бюджетни разходи. Дали това е най-целесъобразното изразходване на парите на данъкоплатците...? С цялото ни уважение към сферата на културата,  нима сферата на социалните грижи няма по-голяма нужда от допълнителна финансова подкрепа? И не е ли Общинският съвет органа определящ целесъобразността на всеки разход? Защо общинските съветници разбраха за тези допълнителни разходи в края на 2014 г. при свършен факт...? И ако за г-н Кмета и за колегите от групата на Тодор Попов харченето по лично усмотрение и узаконяването на такива суми е дреболия, то за нас безконтролното харчене на 900 000 лв. е сериозно законово нарушение.
-КАКВО да кажем за друг извън бюджетен разход от 300 000 лв за „Нова визия на Централна Градска Част“ – Проект, обявен официално за окончателно завършен и отчетен през 2011 г.  Това е разход за сметка на общината обявен три години по-късно в края на 2014 г.? Има ли още подобни неосчетоводени разходи от 2011 година? А от 2012 и 2013?  И за чия сметка ще се извърши ремонта на масово повредените и извадени поне от две години плочи особено в района около минералната баня и  пазара. Предявила ли е общината своевременно искане към фирмите изпълнителки за извършване на гаранционен ремонт? Никой не отговаря и на тези въпроси?  Гражданите обаче имат право да знаят за какво се харчат парите им и очакват конкретни отговори!
2. ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ към бизнеса (ИЗВЕСТНИ) -  3 136 073 лв. (само ГЛАВНИЦИ) Обявено беше публично от г-н кмета, че забавеното плащане било начин „да се дисциплинира бизнеса“..??? ПИТАМЕ: – А АКО БИЗНЕСА РЕШИ ДА ДИСЦИПЛИНИРА ОБЩИНАТА  и предяви исканията си за извършена и неплатена дейност в едно с лихвите и неустойките чрез съда?! Готова ли е Общината да отговори на подобно искане. Или има „сценарий“ как ще действа в такава ситуация и откъде ще намери парите?! Защото пари всъщност няма. А това са безспорни вземания, които ще блокират всички сметки на общината.
3. Същият въпрос с още по-голяма сила се отнася за задълженията на общината за връщане на получените суми за сделки и депозити по ЗАГУБЕНИ ДЕЛА във Върховен Административен Съд –  над 60 бр.  -  за още около 2,5 млн. лв.  И тези суми са само главниците на задълженията.  А евентуални искове от добросъвестните купувачи за пропуснати ползи?....   Известно ли е на администрацията, че връщането на всяка сума, различна от получените в общината по анулираните сделки, трябва да бъде предхождано от решение на Общ.съвет, както и при всеки друг начин за извънсъдебно уреждане на задълженията?  Защо в Oбщинският съвет не е внесена официална информация по тези въпроси, която освен всичко трябва да е и публично достъпна?
4. Задължения произтичащи от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) (обезпечения за закриване на сметища) - с натрупване към 31.12.2014 г.  4 175 346.90  лв. !   Към тази сума трябва да добавим и дължимата през 2015 г. и утвърдена от Общ.съвет  сума от 1 649 061 лв.       Общо : 5 824 407 лв.       На този въпрос обичайно получаваме отговор, че  “ …всички общини са на това дередже, и че държавата щяла да се погрижи когато му дойде времето...“.   Добре е да изясним - държавата се е погрижила чрез ЗУО да обезпечи събирането на тези средства във всяка община, а и в по-голямата си част другите общини в България заделят тези средства за разлика от община Пазарджик, която очевидно няма намерение да  спазва законовите изисквания? Тук е и мястото да припомним, че преди 3 години от тази трибуна мотивите на администрацията за увеличаване на ТБО (такса битови отпадъци) за граждани и фирми бяха именно покриване на тези задължения произтичащи от ЗУО. И пазарджиклии стриктно плащат повишените данъци и такси. И тези суми влизат в общината, но се харчат за други цели. Логично следва въпросът-щом тези увеличени такси не се използват по предназначение – защо ТБО не бе върната на старите нива? Не ни е известно в  общината да е направен експертен анализ, както и прогноза за размера на необходимите средства за закриване на сметището....Продължаващото неспазване на законовите изисквания по този изключително важен въпрос ще доведе и до нови наказателни плащания и допълнителни санкции.  А липсата на тези средства е и липса на каквато и да е гаранция за незабавното обезвреждане и закриване на сметището след откриване на първата клетка от новото депо!  Какво ще отговорим на жителите на засегнатите райони? Или администрацията ще шикалкави и ще пренася „БУКЛУК“.... пардон- ВОДА от девет дерета в десето?!
5.Община Пазарджик за поредна година работи в условията на остър ФИНАНСОВ ДЕФИЦИТ.  ОБЩИЯТ ДЪЛГ  (дългосрочен и краткосрочен) надхвърля 30 млн.лв. (в т.ч. само дълга към банките е в размер на около  18 000 000 лв.), при планирани собствени бюджетни приходи за 2015 г. в размер на 21 991 643 лв.
И отново научаваме от публичните изяви на г-н кмета, че Общината няма такива дългове, а дължи само около 3 млн.лв. за 2015 г. Избирателното и свободно интерпретиране на цифрите формиращи общия дълг на Общината за съжаление не намаляват неговия общ размер –повече от 30 млн.лв. ( в т.ч. дългосрочни задължения към банки, към бизнеса, към РИОСВ за обезпечаване закриване на сметището, загубени дела и др.)
6.Защо в бюджета единствените източници на допълнителни приходи бяха търсени само от продажби на общински имоти при това на цени, пораждащи много въпроси?
7.Защо не беше прието нито едно мотивирано наше предложение за увеличаване на началните цени при търговете за продажбата на имотите поне до минимални пазарни нива? Защото именно началната цена на търговете трябва да предпазва общината от неизгодни продажби при участието на само един кандидат.  
Ето един от многото последни примери: Продажбата  на недвижими имоти (в пакет) - язовир Батак (ЦИГОВ ЧАРК), находящи се  в местност «Топавиците» и в «ЗонаА», чрез  публичен търг с тайно наддаване, прието с решение 133 / 25 юни 2014 г. само с гласовете на групата на кмета. Този пакет всъщност е Курортния комплекс ОРФЕЙ на бившето Министерство на външната търговия, върнат от държавата на Община Пазарджик забележете за развитието на нейната социална политика, включващ:
-ХОТЕЛ "Орфей" –построен 1987 г.; аморт.срок 80 г.   РЗП(разгъната застроена площ) - 3681 м2  по  59,68 лв/м2;        
-Дворно място (общо) – 28 025 м2 -  по 17,93 лв /м2       
-Сгради ( 7 бр. ДЪРВЕНИ КЪЩИ - построени 1985 г. аморт.срок 70 г.) по 3 957,14 лв /за 1 бр. от около 45 м2    
КОЙ продава собствените си имоти на подобни цени?                                                  Предложихме на сесията началната цена на търга  да се увеличи поне двойно, или да се продават разделено отделните обекти, за да се получи по-добра цена – глас в  пустиня... Не е виновен този дето яде баницата,   а този който му я дава-  ПИТО – ПЛАТЕНО!!!  Дали така мисли и прокуратурата?
8. ПРОСРОЧЕНИ и НЕСЪБИРАЕМИ вземания – повече от 6 млн.лева ?-Кои са юридическите и физически лица, които са длъжници и са се облагодетелствали от бездействието на общината?
9. Защо чрез бюджета не се реализираха каквито и да са идеи и управленски решения за привличане на стратегически инвеститори, а чрез тях и разкриването на нови работни места?
10.Защо администрацията продължава да отказва да пристъпи към процедури за разтрогане на стари сделки, по които не са изпълнени поставените конкурсни условия в договорите за покупко-продажба?
11.Защо са създадени условия за абдикиране на общината от оперативното управление и контрол на „Тролейбусен транспорт“ – дружество с 50%  общинско участие? Свързаността на собствениците на това дружество с дружеството за автомобилни превози „Хебърбус“ АД, опериращо на територията на общината, е предпоставка за реализирането на лоши практики в ущърб на общинските интереси.   Признава се от една страна, че тролейбусния превоз е „ ....неефективен и за компенсиране на загубите получава субсидии и компенсации от Републиканския и Общински бюджет....“, а от друга страна лошите резултати на дружеството се обясняват с „ ...високия интензитет на конкуренцията между опериращите превозвачи и наличието на заместители..“. Уважаеми колеги, основният т.н. „заместител“ е автобусният транспорт, чиито транспортни схеми се утвърждават от нас. И какво излиза – Управителят на „Тролейбусен транспорт“ е и Изпълнителен директор на конкурентната „Хебърбус“АД – а Общинският съвет утвърждава такива транспортни схеми, с които довежда собственото си дружество до загуба... Дали това е случайно?
12.Защо няма никакви  действия за развитие и ефективно управление на общинските открити спортни имоти, както и практически стъпки за търсене на подкрепа и възраждане на основни спортове донесли много успехи и спортна гордост?
13.Защо за четвърта поредна година не се актуализира структурата и възнаграждението на общинската администрация?
И още въпроси, които ние няма да спрем да задаваме и да искаме отговори, защото се чувстваме лично отговорни за развитието на Община Пазарджик.
Вън от политиката и политическата принадлежност на всеки един от нас  трябва да признаем: Община Пазарджик е в тежка финансова криза и ние не можем да си затваряме очите. Време е за адекватни действия.
Община Пазарджик трябва решително да промени стила на управление, финансовата си политика, да спре извършването на всякакви ненужни разходи, да търси нови възможности за привличане на инвестиции,  увеличаване на приходите и най- вече – стриктно да спазва законовите си задължения.
Групата на ГЕРБ не подкрепя отчета на Бюджет 2014.

Тодор Георгиев – председател на групата на ГЕРБ 
Изказване на сесията на Общински съвет Пазарджик на 30.04.2015 г.
 
Тази страница е видяна: 1335

 Публикувано от: pamedia на Friday 01 May 2015 - 18:05:51

За коментари, обсъждания, мнения, предложения отиди във Форум НОВИНИ и избери или създай тема

изпрати на приятел изглед за печат


Подобни новини :
От 244 решения на ОбС Велинград кметът Лебанов е върнал само едно, посочва в отчета си председателят на местния парламент Дияна Кехайова
Позиция на "Тролейбусен транспорт", едно към едно
ГЕРБ спечели още едно от селата в родопската част на региона
Панагюрци искат едно от челните места в листата на ГЕРБ в 13-ти МИР Пазарджик
Общественото обсъждане на Отчета на бюджета за 2013 г. ще е на 28 март
Нова наредба за бюджета на Община Пазарджик отсрочва приемането на отчета до 31 декември на следващата година
Стоян Парпулов: БСП прие позиция против бюджета, но групата ще гласува различно
Още едно от лицата на ловците
Едно незабравимо пътуване до Финландия
116 нарушения и 126 фиша на водачи за едно денонощиеТози сайт използва e107, който се разпространява с условията, залегнали в GNU GPL Лиценза.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика заповерителност
Време за изпълнение: 1.8384 сек., 1.7470 от тях за заявки.