RSS емисии 
 Мобилна версия

ИНСТИТУЦИИ
oblast.pngcomunpaz.png
odmvr.pngobs2.png
tdnap.jpgrzipz.png
riosv.pngcpms.png
Това е архивен сайт на PA media.
Актуалният сайт е на адрес: pa-media.net
„Асарел-Медет” публично представи изпълнението на програмите си за устойчиво развитие през 2012 година

Лъчезар ЦоцорковИзпълнителният директор на „Асарел-Медет” АД д-р инж. Лъчезар Цоцорков направи публична презентация на дейността на предприятието през 2012 година и отчете резултатите  от изпълнението на програмите за устойчиво  развитие на „Асарел-Медет” АД  през 2012 година, като посочи и намеренията на дружеството за настоящата година. Презентацията се състоя на 11 януари 2013 година в зала „Асарел” в СПА хотел „Каменград” в присъствието на главния секретар на Областна администрация г-н Светлан Карталов, председателя на Общински съвет-Панагюрище  Веселина Ралчева, зам.-кмета на общината  Галина Матанова, общински съветници и кметове на кметства от общината, лидерите на националните миньорски синдикати към КНСБ и КТ „Подкрепа” Валентин Вълчев и  Владимир Топалов, представители на местния бизнес, медии и граждани.


Отчетено бе, че през изминалата година са изпълнени всички натурални и финансово-икономически показатели на бизнес плана и са инвестирани над 50 милиона лева за изпълнение на годишните фирмени програми за устойчиво развитие, което бе разгледано в неговите три аспекта – икономически, екологичен и социален. За настоящата 2013 година е планирано дружеството да инвестира 83 милиона лева.

Детайлно бе представено изпълнението на приетите в дружеството седем програми за устойчиво развитие и инвестициите, които са направени по тях през 2012 година. За модернизацията на техниката и технологията в предприятието са инвестирани над 30,7 милиона лева през миналата година. В изпълнението на екологичната програма през 2012 г. са вложени 5,3 милиона лева, като заедно с експлоатационните разходи за пречиствателните съоръжения средствата достигат 6,7 млн. лева. По програмата за гарантиране на безопасна и здравословна трудова среда са вложени 3,3 милиона лева, а фирмените програми за обучение и квалификация на кадрите възлизат на над 300 хиляди лева.

Екологичните инвестиции за 2012 г. бяха обстойно представени в направлението „Екологична отговорност”, което  е един от трите стълба на устойчивото развитие, заедно с икономическата и социална отговорност на компанията.  Презентирани бяха и резултатите от три нови проекта за екологичен мониторинг, които са реализирани през миналата година.

Първият от тях касае паралелно  изследване на приземната въздушна среда, осъществено чрез серия от едновременни измервания - на производствената площадка на “Асарел-Медет”АД и в центъра  на град Панагюрище. Мониторингът е проведен от акредитирана подвижна автоматизирана лаборатория през четирите сезона на годината, като заключението на експертите е, че производствената дейност на дружеството не влияе върху качеството на въздуха в града.

Другите два  проекта за екологичен мониторинг са изпълнени по  споразумение с неправителствената организация Български център за зелена икономика. Това са проектите „Мониторингови проучвания върху състоянието на река Асарелска, изградените хидротехнически съоръжения и преценка необходимостта от допълнителни превантивни съоръжения за опазване на водите” и „Доставка и монтаж на автоматични мониторингови станции за състоянието на водите”.

Представители на неправителствената организация са съгласували  всички фази на проектите – от изготвянето и превода на техническото задание, през подготовката на списък с български и чуждестранни изпълнители с капацитет в тази област, до разглеждане на всички постъпили оферти и избор на изпълнител.

Единият проект на стойност 52 хил. евро е изпълнен от германската фирма G.E.O.S. и включва 12 седмични пробонабирания от 9 съвместно определени пункта. Получените данни от лабораторните изследвания в Германия и анализите на фирма G.E.O.S. показват, че няма установено превишение на показателите за водоприемник втора категория. Потвърждава се ефективното управление на водите и надеждността на хидротехническите съоръжения на дружеството. От немските специалисти е направена оценката, че пречиствателните съоръжения  на “Асарел-Медет” АД работят по съвременна високоефективна технология, съгласно технологичните регламенти и заустват води, отговарящи на индивидуалните емисионни ограничения, съгласно българските и европейски изисквания.

За изпълнител на другия проект „Доставка и монтаж на автоматични мониторингови станции за състоянието на водите” е избрано българското представителство на немския лидер „Hach Lange”, като договорът възлиза на 174 хил. лв. Доставени са шест станции, от които една е монтирана на територията на предприятието, а друга е на изходния пункт на дружеството на река Асарелска. Останалите четири станции са по поречието на река Банска Луда Яна и река Луда Яна, така че да отчитат влиянието на съответните населени места.

Другият основен акцент в  представянето на дейността на дружеството за 2012 г. бе по темата „Социалната отговорност”, където бяха презентирани програмите за развитие на човешките ресурси, безопасност и здраве при работа и партньорството с община Панагюрище.

В областта на човешките  ресурси беше обърнато внимание върху стажантската и стипендиантска програма на компанията и инвестициите в развитието на човешкия капитал. По програмата „Безопасност и здраве при работа” бе подчертано, че в дружеството не са регистрирани професионални заболявания, а през 2012 г. отново няма регистрирана нито една трудова злополука. Компанията бе отличена с първа награда в категорията „Големи предприятия” в националния конкурс за безопасност и здраве при работа на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Във връзка със спомоществователската  програма „Подкрепа за родния край”  изпълнителният директор припомни, че десетки проекти, инициативи и идеи за развитието на общината са подкрепени в рамките на дарителския договор за 2012 година на обща стойност 365 000 лева. Посочена бе и оказаната навременна помощ за решаването на проблема с разчистването на натрупаните в продължение на десетилетия нерегламентирани сметища, за което дружеството бе отличено с националната награда „Зелена България” от Министерството на околната среда и водите.

Като пример за социално отговорно поведение бяха посочени и реализираните през годината два  големи инфраструктурни проекта за общо около 15 млн. лв., които чертаят нови перспективи пред развитието на туризма и са предпоставка за цялостната промяна на социално - икономическия облик на общината и региона. Първият от тях е модернизирането на Дома на миньора - хотел „Каменград”, като в рамките на проекта бяха построени 25-метров закрит  плувен басейн, модерен СПА-център, тенис корт и подземен паркинг към хотела, както и четири конферентни зали.  Вторият е изграждането на уникална зала трезор в Исторически музей – Панагюрище, за експонирането на оригинала на Панагюрското златно съкровище, която бе обявена за „Сграда на годината”. Статистиката показва, че само за първия месец след откриването на 16 април 2012 г. тя е посетена от над 30 000 туристи. Изграждането на залата е осъществено с дарителски средства от „Асарел-Медет” АД и неговия изпълнителен директор д-р инж. Лъчезар Цоцорков в качеството му на меценат на културата. Със средства на дарителите са изработени и две точни златни копия на съкровището – по едно за Националния исторически музей и Исторически музей – Панагюрище. Те ще заместват оригинала в експозициите на двата музея, когато той гостува в България или чужбина.

Като пример за доброто публично-частно партньорство с Общината бяха споменати и други два мащабни проекта, които стартираха през 2012 година и ще продължат през 2013-та – изграждането на многофункционална спортна зала с 2000 места и създаването на модерен медицински център, като прогнозната стойност на двете начинания надхвърля общо 30 милиона лева.

В залата бяха анонсирани и  още два значими проекта, по които в момента се изготвят проектите и биха дали нов тласък на социално-икономическото развитие на общината – изграждането на колеж или филиал на висше учебно заведение и газификацията на община Панагюрище чрез публично-частно партньорство. Дружеството започна реализацията и на още един важен проект  „Ловно стопанство за национален и международен ловен туризъм”.

За постигнатите резултати през 2012 г. изпълнителният директор д-р инж. Лъчезар Цоцорков благодари на целия екип на „Асарел-Медет” за добрата работа, проявената инициативност, отговорност и лоялност. Благодарност за конструктивното сътрудничество бе изразена и към синдикалните организации, Община Панагюрище и всички партньори от страната и чужбина.

 


Тази страница е видяна: 1608

 Публикувано от: pamedia на Monday 14 January 2013 - 15:27:02

За коментари, обсъждания, мнения, предложения отиди във Форум НОВИНИ и избери или създай тема

изпрати на приятел изглед за печат


Подобни новини :
На 135 милиона лева ще възлязат инвестициите на „Асарел-Медет“ през 2018 г. в устойчиво развитие
„Асарел-Медет” АД получи първия сертификат по стандарта за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия
„Асарел-Медет“ АД стартира изпълнението на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020
"Асарел-Медет" ще представи на публично обсъждане работния проект за многофункционална спортна зала
„Асарел-Медет” и д-р инж. Лъчезар Цоцорков са отличени със званието „Общински дарител” за 2012 година
Обществено допитване по Проект „Устойчиво интегрирано развитие на гр. Пазарджик – изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие”
„Асарел-Медет” АД представи възможностите за дуално обучение
Общината представи справка за разплащане на задълженията през 2012 в размер на над 3 милиона лева
„Асарел-Медет“ АД получи купата „Развитие“ на церемонията „Футболист на годината“
„Асарел-Медет” АД представи фирмената си политика за безопасност и здраве при работа на национална конференцияТози сайт използва e107, който се разпространява с условията, залегнали в GNU GPL Лиценза.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика заповерителност
Време за изпълнение: 1.6122 сек., 1.4990 от тях за заявки.