RSS емисии 
 Мобилна версия

ИНСТИТУЦИИ
oblast.pngcomunpaz.png
odmvr.pngobs2.png
tdnap.jpgrzipz.png
riosv.pngcpms.png
Това е архивен сайт на PA media.
Актуалният сайт е на адрес: pa-media.net
Шест приоритета в основата на предизборната програма на Найден Шопов, кандидат за кмет от ГЕРБ

Найден Шопов, ГЕРБ Пазарджик, Шест приоритета, какъвто е и номерът на ГЕРБ в интегралната бюлетина за изборите в Пазарджик, постави Найден Шопов, кандидат за кмет на община Пазарджик в основата на предизборната програма за управление на общината. Основен акцент в програмата е подобряването на икономическата среда чрез насърчаване на инвестициите за изграждане на нови производствени мощности и разкриване на работи места чрез създаване на благоприятна бизнес среда. Като приоритет от ГЕРБ поставят преразглеждането на разрешителните режими и размера на местните данъци и такси, които са необосновано високи и е необходимо да бъдат намалени.
Вторият основен приоритет на ГЕРБ е подобряването на жизнената среда, което ще стане чрез използване на оперативните програми на ЕС, като постепенно се изравни стандарта на центъра, кварталите в града и селата в общината.
Сигурност и обществен ред е третият приоритет, който предполага нъвеждане на централизирана система за видеонаблюдение и контрол, осигуряване на ефективна охрана на паркове и публичните зони в общината, обезопасяване на училищни и детски площадки, решаване проблема с нерегламентирания шум и с бездомните кучета.
На четвърто място сред приоритетите Найден Шопов постави финансовата стабилизация на общината - ефективно, целесъобразно, предвидимо и прозрачно изразходване на средствата от данъците на жителите на община Пазарджик, събрани в бюджета на община Пазарджик; коренна промяна на управленската и финансовата политика; спиране на безразборните и тотални разпродажби на общинска собственост.
Петият приоритет е свързан с подобряване на транспортното обслужане, а шестият - с административното обслужване.
На пресконференция в предизборния щаб на ГЕРБ кандидати за общински съветници представиха отделни част от програмата.

ГЕРБ Пазарджик, Найден Шопов представи виждането на ГЕРБ относно икономическото развитие на общината. Той акцентира на необходимостта от коренна промяна на управленската и финансовата политика, насърчаване  на инвестициите в общината чрез облекчаване на административните процедури, въвеждане на срокове за административни услуги, преразглеждане на разрешителните режими и размера на местните данъци и такси. ГЕРБ планират също "данъчна ваканция“ за плащане на стари данъчни задължения, в рамките на която ще се опростят натрупаните лихви. Планирано е също да бъде изготвена стратегия за реклама на община Пазарджик, нейното географско положение, обвързаност с инфраструктурата, наличието на човешки ресурси. Те ще инициират създаване на нов обществен статут - „Посланик на добра воля“. "Това са хора от бизнеса, които ще получат правото и привилегията да рекламират Пазарджик в своите бизнес контакти", посочи Найден Шопов. Той обеща пълна финансова ревизия на общината. За по-лесното привличане на инвеститори ще бъде изготвен регистър на свободните терени с производствено предназначение независимо от тяхната собственост. По този начин общината активно ще посредничи между местния бизнес и инвеститори, които търсят свободни места да развиват  дейност.

Идеите на ГЕРБ в сферата на инфраструктурата представи Евтим Янев, кандидат за общински съветник, втори в листата.
"Лошото е, че инфраструктура се прави със средства и но доста средства и 90% от тях трябва да бъдат привлечени по европейски програми", подчерта Евтим Янев. Община Пазарджик може да ползва ресурсите на ОП "Региони в растеж" и "Околна среда".
Евтим Янев посочи, че само през миналата година Община Пазарджик е извършила дейности по инфраструктурата в размер на 1 милион и 400 хиляди лева, които са с отложено плащане за бъдещи периоди, "но това не е начинът, по който ние искаме да работим в бъдеще, а чрез програмно управление на средствата и изграждане на инфраструктура чрез подсигурено финансиране".
Другият важен момент е асфалтиране и преасфалтиране на улиците в Пазарджик и селата да става само при напълно изградена подземна инфраструктура.
Западният околовръстен път е залегнал в програмата на ГЕРБ -  с цел развиване на промишленост в терените около него. Във връзка с проекта за регионално депо Евтим Янев подчерта необходимостта успоредно с това да се подготвя и рекултивация на старото сметище, подготовка на проекти и процедури, позволяващи кандидатстване по оперативна програма “Околна среда“ за изграждането на сепарираща инсталация и завод за изгаряне на отпадъци, отговарящ на съвременните екологични норми и стандарти с цел  трайно и ефективно решение на проблема със сметосъбирането в община Пазарджик.  От ГЕРБ предвиждат зграждане на велосипедни алеи  в град Пазарджик и велоалеи от  селата Мокрище, Ивайло, Главиница  и Алеко до града, продължаване на дейностите по Националната програма за енергийна ефективност за саниране на многофамилни жилищни сгради, благоустрояване на централния градски пазар и кварталните пазари, както и на зоните около тях.
По отношение на незаконните сгради се предвижда картотекирането им и приемане на програма за урегулиране, закупуване на терените от ползвателите  и узаконяване на отговарящите на изискванията на закона по отношение на застрояването, курсове за обучение  на собствениците и съдействие за узаконяване на имотите без необходимите документи за собственост в Пазарджик и по селата, последващ стриктен контрол за заплащане на дължими данъци към общината. Залага се също на централизирана система за видеонаблюдение по кръстовища, централни градски улици и по селата с цел повишаване на сигурността на гражданите и превенция срещу кражби, поставяне на нови светофарни уредби   на конфликтни кръстовища, неурегулерани до сега, разширяване на мрежата и подобряване състоянието на уличното осветление в града и селата чрез използване на соларни панели, реновиране инфраструктурата на гробищните паркове в града и по селата.

Транспортът се оказва болна тема при всички срещи с избирателите в населените места, посочи Найден Шопов. Йордан Кожухаров съобщи, че ГЕРБ ще направи промяна в траспортната схема, ще заложи на система за интегриран градски транспорт и на възможността различните видове транспорт да се ползват с една карта. Предвижда се и изграждане на взаимосвързани  велосипедни алеи в Пазарджик и  от града до  селата Мокрище, Ивайло, Главиница  и Алеко Константиново.

Акцентите в сферата на образованието от програмата на ГЕРБ в Пазарджик бяха представени от Хита Гьошева. Тя подчерта, че общината ще работи за подобряване на условията в учебните  заведения - ремонт и саниране на детските градини  и учебни заведения, които все още не са санирани, финансиране на програма за борба с отпадането на деца от училище, организиране на „Училище за родители“ с изнесени занятия по кварталите с цел превенция на отпадането на деца от училище. Специално внимание беше обърнато на дуалното образование и на идеята за "Здравно училище".

Радка Кежева представи социалните дейности в програмата на ГЕРБ, в основата на които стои разбирането за необходимостта от одобряване и увеличаване на обема на съществуващите социални услуги, подкрепа на деца, семейства  и възрастни в неравностойно положение, чрез създаване на нови здравно-социални услуги. Предвижда се организиране, финансиране и провеждане на курс за компютърна грамотност на хора от третата възраст. Финансиране на програма  за други курсове за усъвършенстване, поддържане на материално-техническата база, финансиране в още по-голям размер  на общинската програма за инвитро процедури.

Дейностите в сферата на екологията бяха представени от кандидата в листата на ГЕРБ Лъчезар Илинов. На първо място беше поставено разширяване и усъвършенстване на системата за разделно събиране на отпадъци. Разделно събиране по селата.  Повишаване контрола по чистотата и състоянието на съдовете за смет в населените места. Оптимизиране разходите по сметосъбиране и сметоизвозване по концесионните договори.Редовно почистване на корита на реки и канали от растителност в града и по селата. Стимулиране на стопанисване на междублоковите пространства, градинки, детски и спортни площадки от жителите на съответните райони чрез редовни рекламни кампании с материални стимули. ГЕРБ предвижда да изготви програма за редовен контрол и мероприятия за намаляване нивата на замърсяване на въздуха, водата и почвата.

За развитието на културата се предвижда разработване на стратегия и преосмисляне на приоритетите в бюджета за култура, след широка обществена дискусия, подчерта Лидия Панайотова. Ще има обществен съвет по култура, ще се поддържа програмата от културни фестивали и финансиране на нови, ще се създаде програма „Туристически атракции - създаване и възстановяване на древно селище край плоската могила до село Юнаците“, както и програма за изграждане на Пазарджик като културен център по поречието на река Марица. Предвижда се също популяризиране на археологическите забележителности и архитектурни паметници на културата чрез създаването на специална програма за тази цел.

Акцентите в частта "Административен капацитет" от програмата на ГЕРБ представи Николай Ангелов. Предвижда се е-администриране на услугите в община Пазарджик - издаване на документи по заявка с електронен подпис  и получаването им в електронен вид. Онлайн достъп 24/7/365 дни в годината до платформата за услуги. Община Пазарджик ще тества ежегодно служителите в общинската администрация и ще приеме програма за квалификация. Съгласно постигнатите резултати ще се определя и възнаграждението на служителите. Водещо ще е конкурсното начало при назначаване на нови служители, ще бъдат утвърдени вътрешни правила и срокове за работа по сигнали за нередности, подадени от обществения посредник, като неговата дейност ще стои на вниманието на ГЕРБ още в първите дни след изборите, посочи Найден Шопов.
От ГЕРБ обещаха да популяризират сред обществеността 24-часова гореща телефонна линия за сигнали, жалби и оплаквания.

Програмата ни е прод на труда на специалисти от различни сфери на дейност, като тя е напълно изпълнима и реалистична и в същото време е отворена за допълнения по казуси , които не сме засегнали, допълни водачът на листата и кандидат да кмет Найден Шопов. 


Тази страница е видяна: 681

 Публикувано от: pamedia на Wednesday 14 October 2015 - 15:41:56

За коментари, обсъждания, мнения, предложения отиди във Форум НОВИНИ и избери или създай тема

изпрати на приятел изглед за печат


Подобни новини :
Окончателни резултати за кмет: Тодор Попов - 44,34% срещу Найден Шопов - 16,97%
Кандидатът за кмет на с. Алеко Константиново Венцислав Стефанов ще представи предизборната си програма
Валери Божинов в подкрепа на спортната управленска програма и спортния проект на Найден Шопов
Валери Божинов идва в Пазарджик, за да представят с Найден Шопов програма за развитието на спорта
Поздрав от Найден Шопов - Областен координатор на ПП ГЕРБ
Поздравление от Найден Шопов, областен координатор на ПП ГЕРБ - Пазарджик
АБВ, Реформаторският блок и Движение 21 подкрепиха Найден Шопов от ГЕРБ за втория тур
Зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ Цвета Караянчева подкрепи Найден Шопов в Пазарджик
Найден Шопов, областен координатор на ПП ГЕРБ - с поздравление по повод празниците
Поздрав по повод Съединението от областния координатор на ГЕРБ Найден ШоповТози сайт използва e107, който се разпространява с условията, залегнали в GNU GPL Лиценза.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика заповерителност
Време за изпълнение: 1.4280 сек., 1.3334 от тях за заявки.