RSS емисии 
 Мобилна версия

ИНСТИТУЦИИ
oblast.pngcomunpaz.png
odmvr.pngobs2.png
tdnap.jpgrzipz.png
riosv.pngcpms.png
Това е архивен сайт на PA media.
Актуалният сайт е на адрес: pa-media.net
171 служители на „МБАЛ-Велинград”ЕООД срещу излъчен материал по БНТ
На общо събрание 171 служители на МБАЛ Велинград приемат писмо, което адресират до генералния директор на БНТ, до председателя на съвета за електронни медии, до  националния съвет за журналистическа етика и др, в което представят позицията на лечебното заведение по излъчения по БНТ материал.

ДО  ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА  БНТ
ГР.СОФИЯ
Г-ЖА ВЯРА АНКОВА
 

КОПИЕ:ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА  СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
ДОЦ.ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ
 

ДО  НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ
ЗА  ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА  ЕТИКА
 

ДО  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР.ВЕЛИНГРАД
Г-ЖА ДИАНА КЕХАЙОВА
 

ДО  КМЕТА
НА  ОБЩИНА
ГР.ВЕЛИНГРАД

Г-Н  ИВАН ЛЕБАНОВ
 

ДО  ДРУГИ МЕДИИ
 
 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,
 

               На 01.02.2012 година по Канал 1 беше излъчено предаването „Открито” с водещ госпожа Валя Ахчиева. В него тя се опита да представи своята  непрофесионална ( по наше мнение ) гледна точка относно финансовото и икономическо състояние на Общинската „МБАЛ-Велинград”ЕООД. В това предаване се свързваха задавани въпроси с характер на обвинения, преиначаваха се факти,други се тълкуваха произволно или абсолютно негативно,премълчаваха се събития и се насаждаше чувство за вина,при вихрещ се порой от заплахи,злословия и обвинения с цел дискредитирането на Общинската „МБАЛ-Велинград”ЕООД.

              Възмутени сме от внушенията,които  г-жа Ахчиева прави в изрази  като: „Имало ли е изтичане  на средства от „МБАЛ-Велинград”ЕООД  към частната фирма „Вели Медикус”;”Имало  ли е конфликт на интереси” или „Защо болницата не е печеливша ,а губеща” и т.н.

             За два дни г-жа Ахчиева представи по телевизията материал от 30 минути,обхващащ период от над 10 години. Преценете дали е възможно страданията на служителите от Общинската болница в тези 3650 дни да бъдат обективно представени след двудневно проучване.Ето защо ние бихме искали за цялостната картина на събитията и фактите да се произнася не госпожа Ахчиева ,а органите, чиято работа е да проверяват документи, факти, материали за разкриване на обективната истина.А това в момента се прави от разследващите органи и ние сме удовлетворени от този факт. Не госпожа Ахчиева ще реши казуса,какво здравеопазване да има във Велинград – общинско  или частно,а гражданите,защото това е ГЛАВНИЯ въпрос.Пита се, на кого прави услуга в това предаване госпожа Ахчиева – на Общинската болница, на кандидат-приватизаторите, на част от Общинския съвет или на гражданите? Нека изтъкнем,че 30 % от населението на района е безработно, голяма част от тях здравно неосигурени и бедни, болни хора, т.е.”МБАЛ-Велинград”ЕООД изпълнява не само функцията на лечебно заведение за активно лечение, но и важни социални функции. Фактът,че годишно в Общинската болница се лекуват над 7500 болни красноречиво говори за свободния избор ,които гражданите на района и общината са направили и за доверието ,с което се ползва „МБАЛ-Велинград”ЕООД.

              И така в предаването „Открито”  госпожа Ахчиева не представи  фактите,че:

1. Средствата  от дейността на скенера и  рентгена не отиват в джобовете на лекарите от дружество „Вели Медикус”,а се инвестират в строежа на Медицински център,помещаващ се в общинска сграда,наета под наем.Но забележете,този алтернативен медицински център би променил потока на пациентите в доболничната помощ от единствения съществуващ до сега частен медицински център – ДКЦ № 1,собственост на д-р Михаил Тиков.

2. Не  се проследи 10 годишната одисея  на служителите на „МБАЛ-Велинград”ЕООД  и опитите ни да се противопоставим  на крупния бизнесмен д-р Михаил  Тиков, притежаващ „МБАЛ Здраве” Велинград,МБАЛ „Здраве” Пазарджик и болница „Пълмед” Пловдив, както и няколко медицински центъра. Госпожа Ахчиева не спомена абсолютно нищо за това.

3. Предаването  не проследи например, че на  същият този д-р Тиков е направен  обиск на документация в 4 обекта, в огромно количество иззета за проверка, при което са му предявени обвинения за източване на Здравната каса и забележете, нещо което е много, много важно – ТЪРГОВИЯ С ВЛИЯНИЕ.

4. Не  се изтъкнаха опитите на част  от общинските съветници да продадат тяхната Общинска болница на бизнесмена Тиков, не се изтъкнаха многопосочните атаки на Тиков в един продължителен период за унищожаване на Общинската болница, атаки, които кой знае защо съвпадат с атаките на госпожа Ахчиева.Странно, дали това е случайно?

5. Не  се изтъкна факта,че същият  този д-р Тиков депозира писмо  с вх. № 6 до Общински съвет  Велинград, с което прави предложение  за публично-частно партньорство, но при 51 % негово участие, т.е.  този човек желае да придобие  сградата, имуществото и терен от 34 дка заедно или с част от служителите на болницата. Но забележете - служителите никой не ги пита.

6. Не  се изтъкна защо и при какви  условия е създадено медицинското  дружество „Вели Медикус”.

7. Не  се изтъкна,че същият този г-н  Тиков през 2008 година предизвика разцепление в колектива на Общинската болница, доведе я до кадрови колапс, привличайки 2/3 от лекарите срещу по-високо заплащане в изградената в непосредствена близост негова частна болница МБАЛ”Здраве”.

8. Не  се изтъкна,че скенера и рентгеновия апарат бяха закупени с лични средства на лекарите, останали в Общинската болница, тъй като трябваше да се отговори на изискванията на НЗОК за собствен скенер в лечебното заведение, като условие за подписване на НРД 2010година.

9. Не  се изтъкна , че тогава ( 2009 година ) Тиков отказа да подпише договор с „МБАЛ-Велинград”ЕООД за съвместното използване на единствения до тогава негов скенер, намиращ се в съседната частна болница „Здраве”.

10. Не  се изтъкна,че Община Велинград  отказа ( 2009 година ) да закупи скенер за Общинската болница, поради липса на средства и това наложи част от персонала на здравното заведение да спасява бъдещето на Общинската болница от надвисналата приватизационна заплаха от Тиков.

11. Не  се изтъкна факта, че същият  този Тиков след това ( 2010 – 2011 година направи 5 ( пет ! ) запора на сметките на Общинската болница с цел постигането на финансов колапс и фактически фалит на „МБАЛ-Велинград”ЕООД.

12. Не  се изтъкна факта,че атаките  на Тиков,които не са спирали  от 10 години се ожесточиха особено,след като се разбра,че по Програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 19.12.2011 година „МБАЛ-Велинград”ЕООД,като една от 9 защитени общински болници ще получи апаратура и друга медицинска техника от Европейския съюз за сумата от 3 550 000 лв.С това конкуретноспобността на Общинската „МБАЛ-Велинград”ЕООД се повишава значително, а от това г-н Тиков се стрхува, тъй като приходите му ще намалеят.

13. Не  се изтъкна факта,че със средствата, получени по клинични пътеки  от „МБАЛ-Велинград”ЕООД по договор с дружество „Вели Медикус” за свършена дейност – скенограми и рентгенографии се превеждат на дружеството ежемесечни суми от 8 до 10 хиляди лв., рядко повече, но тези средства се инвестират в строително-ремонтни дейности при план да 2014 година да бъде усвоена цялата запустяла от 20 години сграда, която е общинска собственост и е наета срещу наем. В нея през 2012 година ще се разкрие и втория етаж на Медицинския център, през 2013 година ще бъде изнесено новото Детско отделение на „МБАЛ-Велинград”ЕООД с 50 легла, а през 2014 година ще се построи хоспис за долекуване на възрастни хора. Това госпожа Ахчиева не разкри или може би беше неудобно да разкрие, защото целта на предаването вероятно беше ровене и търсене на някакви компромати.

14. Не  изтъкна , че в битката срещу  Общинската болница кой знае  защо се включи и част от  местното ръководство на партия  ГЕРБ,партия ЕНП и други – общо мнозинство от 15 общински съветници срещу малцинството от 14 други, които държаха „МБАЛ-Велинград”ЕООД да остане общинска.Защото това бе условието за отпускане на средствата от Европейския съюз и то до 2018 година.

15. Защо  се получава разлика в цитираните  от госпожа Ахчиева задължения  на болницата , които били уж  1 200 000 лв.,а в същност до момента те са 766 000лв.,при това разсрочени с кредиторите по договор и не непременно изискуеми.Как е възможно да се твърди голословно , че Общинската болница трябва да бъде печеливша.Та къде в България има печеливша болница при условия, че бюджета за здравеопазване е 4 % от БВТ и клиничните пътеки са недофинансирани с 40 % ? В същото време всички разходи за бедни и здравно неосигурени пациенти се поемат изцяло от Общинската болница и не се заплащат от Здравната каса, но внушението ,че „МБАЛ-Велинград”ЕООД не е печеливша е направено и целта е постигната, поне за наивните.

16. Не  се изтъква,че посочената цифра  от 1 200 000 лв. съпоставена със стойността на скенера и рентгена ( 150 000 лв.),която дружество „Вели Медикус” ще получи за 7 години ще донесе средства от експлоатацията на тези два апарата за Общинската „МБАЛ-Велинград”ЕООД по клинични пътеки за 7 години сумата от 20 000 000 лв.При това след 5 години скенера и ренетгена ще бъдат подарени на  Общинската болница.И освен това без скенер и рентген „МБАЛ-Велинград”ЕООД беше обречена.

17. Не  се изтъкна кога и как са  възникнали задълженията на Общинската  болница към кредиторите.

18. Не  се изтъкна защо от 2001 до 2008 година, когато управител на „МБАЛ-Велинград”ЕООД беше д-р Йорданка Савова (в момента управител на частната болница МБАЛ”Здраве” на Тиков) при активи на Общинската болница от 550 000 лв., дълговете бяха 850 000 лв., като 50 % от тях бяха към фирма „Булфарма „ на д-р Михаил Тиков.

19. Не  се изтъкна факта,че днес дълговете  на Общинската болница са 700 000 лв. при активи от 1 450 000 лв., а като се прибавят и средствата от Европейския съюз тези активи стават 5 млн.лв.Това показва,че болницата не е пред фалит, както се внушава, а изплаща задълженията си разсрочени във времето.Това показва и още нещо,че дружество „Вели Медикус” не желае да приватизира Общинската болница, а държи тя винаги да си остане общинска собственост.

20. Не  се изтъкна факта как и защо единствено фирма „Булфалма” на д-р Тиков  7 ( седем ! ) години печелеше всички търгове за доставка на медикаменти за Общинската болница.

21. Не  се изтъкна,че  спечелилата всички  търгове през 7 години фирма „Булфарма  „ на Тиков само няколко  седмици по-късно започва да повишава цените на медикаментите за Общинската болница с 10-20-30 и повече процента, но д-р Савова подписва анексите с Тиков и в нарушение на закона не уведомява останалите участници в търговете за това. Услужливо нали?

22. Не  се изтъква,че същият този бизнесмен д-р Тиков самоволно си слага незаконна търговска надцента върху цени на медикаменти на едро за „МБАЛ –Велинград”ЕООД с още 10 % и д-р Савова отново подписва анексите.Но Общината и ресорните отговорници по здравеопазването не реагират.Не знаят ли? Не са компетентни ли или има нещо друго, какво е то?Излиза като,че ли още от тогава съществува стремеж за довеждане на Общинската болница до зависимост от Тиков и фалит,след което да последва приватизация за жълти стотинки.Не случайно д-р Савова години наред отказва да се съгласи да се увеличат активите на „МБАЛ-Велинград”ЕООД.

23. Не  се изтъкна и не се показа  на зрителите предоставения на  госпожа Ахчиева документ от  НАП 2011 година за извършена финансова ревизия, при което не са констатирани нарушения на финансовата дисциплина на „МБАЛ-Велинград”ЕООД.

24. Не  се изтъкна ,че по искане  на същата тази д-р Савова,която  съзнателно водеше Общинската болница към фалит и управителят на МБАЛ”Здраве” д-р Георги Дошев в прокуратурата е образувана проверка от тяхни неверни твърдения,която тече в момента. И след като тази проверка не е завършила със заключение защо в предаването „Открито” госпожа Ахчиева се намесва. Нали до произнасянето на съда съществува презумцията за невинност?С внушенията си в предаването „Открито” на кого прави услуга госпожа Ахчиева и защо нарушава закона? На каква цена се прави това? Как така една телевизионна репортерка оказва натиск върху решенията на институции?Това е наглост!Това е неморално!Това руши авторитета на БНТ като обществена медия.

25. Не  се изтъкна ,че не работната  тетрадка ( дневник ),а фактурите  и направленията са финансово  отчетните документи.Това премина  завоалирано, но се акцентира  на неволни грешки. Защо, ако не  са с цел дискредитацията на  „МБАЛ-Велинград”ЕООД? Имаме чувството,че в предаването не се оцениха благородните дела , защото вероятно те са тревиални, но се търсеха сензации и тук вероятно става дума за различия в ценностната система. Ето кое ни прави различни.Като червена нишка в предаването присъства вярата в съществуването на злото и само злото и желанието,като че ли то да господства, да бъде доказано,докато ние вярваме в доброто,и не защото сме по-наивни,а защото сме по-достойни и по-мъдри.

26. В  същото време се завихрят клюки,( които бихме могли да наречем махленски), за връзка между отделни лица, от което следват интриги.Например,връзката Управител на „МБАЛ-Велинград”ЕООД д-р Ташев и Управител на „Вели Медикус” д-р Хърльов; връзката между адвокат на МБАЛ и районен прокурор на Велинград;връзката главен счетоводител – някакво неизвестно нам лице. За съжаление ,обаче тези факти не са обикновенна интрига, това е шантаж, който преминава защитената от закона граница. Това е намеса в работата на институциите, които държавата е упълномощила да извършват контрол. И ако Тиков го разследват за източване на Здравната каса и търговия с влияние, защо и госпожа Ахчиева да не бъде разследвана за намеса във вътрешните работи на институциите и оказване на влияние върху изхода на разследването? Пита се каква е цената? На коя страна застава водещата – на страната на хората,на гражданите,на страдащите,на страната на истината? Нищо подобно! Водещата застава твърдо на страната на онези,които са поръчали това предаване и неговата цел е оскверняване, опозоряване, оклеветяване на длъжностни лица или институции. Питаме,Вие госпожо Ахчиева ли сте защитница на морала и истината в България? Вие ли сте образец на почтенност? Ако настоявате бихме могли да Ви припомним някои случаи, но не всички.Например,случая в Рударци,Пернишко,случая с вилата Ви „Св.Константин” над Пещера.А кой ли друг е от Пещера...В нашия случай случайности няма. Всичко извършено от нашите недоброжелатели е подредено последователно, по приоритети във времето по основни и второстепенни  направления от един Център.Ние питаме: Обслужва ли предаването „Открито” с водещ Валя Ахчиева интересите на този Център? Може ли тя да обясни кои по-точно са хората,които стоят зад него, тя не може да не го знае, тя е разследваща,нали?Ако за някой предаването „Открито”се възприема като шоу,за нас работата в Общинската болница и страдащите болни хора е истински денонощен труд за благото на обществото. За нас всяка човешка съдба е болка и страдания, вяра и надежда, милосърдие и професионализъм, съчетани в едно. Сигурно за някои човешките събди,необосновано охулени публично, нямат значение.Но за нас не е така.И охулените и хулещите ги са с еднакви права да получат помощ, защита, закрила и спасение. За съжаление в случая водещата с микрофон и камера в ръце се чувства единственият и всевластен господар над Истината. Как така във времето един репортер се чувства недосегаем,чувства се месия? Ние страдащите от това,което се говори и излъчва, се чувстваме оскърбени и оклеветени. Ето затова в името на Истината ние изпращаме до съответните интитуции своя отговор с цел да помогнем на БНТ и другите институции да разграничат информацията от дезинформацията.
 

                Завършваме с цитат от времето  преди Исус:

               ”Който другиго позори,носи унижение  и огорчение за себе си.Не  съди другите преди да си ги разбрал.Не злослови,нито нашепвай клевета,защото делата определят съдбата ни „.
 
 
 
 
 
 

                                                     Подписано от 171 служители на „МБАЛ-Велинград”ЕООД,членове на КТ”Подкрепа” и КНСБ,прието единодушно на общо събрание на 09.02.2012 година.

 


Тази страница е видяна: 1425

 Публикувано от: pamedia на Saturday 18 February 2012 - 18:19:27

За коментари, обсъждания, мнения, предложения отиди във Форум НОВИНИ и избери или създай тема

изпрати на приятел изглед за печат


Подобни новини :
Поредни акции срещу незаконния добив на дървен материал
Община Велинград почисти р. Еленка в кв. "Каменица" и предостави съпоставителен снимков материал
Трима медицински служители от МБАЛ-Пазарджик са с положителни проби, петте потвърдени случая са в три села и два в областния град
„МЕТЕЯ” ЕООД и „ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ" печелят търговете за бившите "Трифон Зарезан" и сладкарницата срещу читалище "Виделина"
Велинград е домакин на антидискриминационен семинар за служители на МВР
Във Велинград деца ще набират средства за семействата на служители от на МВР с благотворителен концерт
Съдът не уважи жалбата на живеещите срещу МБАЛ Пазарджик против застрояването на градинката
Срещу 30 лв. панагюрската МБАЛ „Уни Хоспитал“ прави диагностика на COVID-19 чрез бързи тестове за наличие на антитела
До 31 април комисия ще проверява финансовото състояние на МБАЛ-Велинград
Иван Лебанов подписва проект на стойност 3,5 млн. лв. за МБАЛ ВелинградТози сайт използва e107, който се разпространява с условията, залегнали в GNU GPL Лиценза.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика заповерителност
Време за изпълнение: 1.3506 сек., 1.2823 от тях за заявки.