Новина: Отчет за дейността на народния представител Бойка Маринска
(Категория: Политика)
Публикувано от pamedia
Thursday 16 July 2015 - 12:30:02


Бойка МаринскаБойка Маринска направи отчет за дейността си като народен представител в 43-тото Народно събрание. Отчетът включва периода от 27 октомври 2014 г. до 10 юли 2015 г. , съобщиха от офиса на Реформаторски блок в Пазарджик


Внесените законопроекти от народния представител са 12 /ЗИД за Държавната администрация, Държавната агенция за разузнаване, Закона за горите, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за развитието на академичния състав на Република България, Закона за висшето образование, Закона за движение по пътищата, Закона за държавния служител, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Закона за физическото възпитание и спорта, Конституцията на Република България/. Бойка Маринска е направила и предложения за второ четене по законопроекти, както и изказвания от трибуната на Народното събрание.

В осемте си парламентарни питания, в рамките на парламентарен контрол, народният представител Бойка Маринска е поставила въпроси към вицепремиера по европейските фондове и към министрите на образованието, здравеопазването, земеделието.

Под председателството на Бойка Маринска, Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, осъществява дейността си в няколко направления: обсъждане и изготвяне на доклади във връзка с постъпилите за разглеждане в Комисията законопроекти, програми и доклади; взаимодействие с неправителствени организации; формиране на Обществен съвет, подпомагащ дейността на Комисията; разглеждане на жалби, петиции, сигнали, предложения и др., постъпили в Комисията; участие в обществени обсъждания и събития, свързани с дейността на Комисията; организиране на приемни с граждани, с участието на членове и експерти от Комисията;  участие в обществени обсъждания и събития, свързани с дейността на Комисията; провеждане на срещи. За посочения период Комисията е провела 10 заседания, на които е разгледала разпределените й от Председателя на НС материали и е изготвила и представила в деловодството на НС своите доклади по тях. Постъпилите жалби, разгледани от комисията, са над 350.

Дейността на народния представител Бойка Маринска, в качеството на член на Комисията по образованието и науката, е свързана с участие във всички 26 заседания на комисията, в Експертната група по образование и мероприятия към комисията. С активно участие в разглеждания в Комисия по образование и наука на Закона за предучилищно и училищно образование, с предложени над 70 текста в проекта на Закон, които са приети от Комисията.


За посочения период Бойка Маринска е участвала в инициативи, организирани от Народното събрание, както и в поредица от срещи в качеството си на член на Групата за приятелство между България и Египет.
До 10.07.2015 г. Народното събрание е провело 82 на брой пленарни заседания. За посочения период Бойка Маринска е присъствала на всички пленарни заседания, с изключение на едно, за което предварително е уведомила писмено Председателя на Народното събрание.
През периода на отчет Бойка Маринска е провела редовни приемни в градовете Пазарджик, Пещера, Велинград и Панагюрище.
Проведени са срещи с кметове на общини в Пазарджишка област, както и участие в десетки регионални събития и лични инициативи.
През посочения период в средствата за масова информация са публикувани всички инициативи на народния представител. Публикациите и проведените интервюта по обществено значими теми в национални и регионални медии са над 50. Обществеността е периодично информирана за приемните дни в пазарджишки регион, както и за дейностите на територията на цялата страна.


Бойка Маринска е избрана за народен представител от листата на Коалиция Реформаторски блок в 13 МИР Пазарджик.
Председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, член на Комисията по образованието и науката и Групата за приятелство  България - Египет  към НС.

/ Целият доклад >>>/Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.9319 )


Време за изпълнение: 0.0778 сек., 0.0170 от тях за заявки.