Новина: Бюрото по труда открива прием на заявки от работодатели по Програма за обучение и заетост
(Категория: Икономика)
Публикувано от pamedia
Wednesday 26 August 2015 - 09:38:30


От Дирекция Бюро по труда Пазарджик уведомяват работодателите, че стартира прием на заявки за разкриване на работни места по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица. По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда и се повишава пригодността за заетост на лицата, чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията.


В Програмата могат да се включат:
работодатели от частния сектор, които разкриват работни места във всички сектори на икономиката и отговарят на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта.

Процедурата на одобряване на подадените заявки ще се извършва по критерии за подбор и оценка на работодатели от Съветите за сътрудничество към ДБТ по Правила за кандидатстване на работодателите по Програмата, публикувани на Интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bgРаботодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7 – дневен срок от публикуване на обявата. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – ул.”Екзарх Йосиф” №15 А, ет. 4, стая № 3  и 4  - отдел "Активна политика на пазара на труда" тел.44-62-68. 44-19-75.

 
Краен срок за приемане на документи – 02.09.2015 г.


Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.9508 )


Време за изпълнение: 0.0889 сек., 0.0144 от тях за заявки.