Новина: Близо 60% е изпълнението на приходите от местни данъци и такси
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
Thursday 09 July 2015 - 13:06:40


Изпълнението на годишния план  на приходите от местни данъци и такси от  01.01. 2015 до 30.06.2015 г. е 59%, съобщи кметът на Пазарджик Тодор Попов.
През 2015 г. са събрани повече данъчни приходи в сравнение със същия период на предходната 2014 г. с общо 200 291 лв.Постъпленията от данък върху недвижимите имоти възлизат на 1 милион 310 хиляди лева, като изпълнението е 66% от плана за 2015 година. Постъпленията от такса за битовите отпадъци са 3 милиона 806 хиляди лева, а изпълнението е 58%.  Данък МПС е изпълнен също на 66% или 1 милион 548 хиляди лева.
Постъпленията от данък придобиване и патентен данък са по-малко, но те са резултат от обективни обстоятелства.
На 30.06.2015 г. изтече срокът за внасяне на първа вноска на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битовите отпадъци и данъка върху превозните средства за 2015 г. Невнесените в срок данъци и такса за битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.
От общината напомнят, че всяко данъчно задължено лице има достъп до личната си информация в реално време през web пространството (интернет), по дефиниран от община Пазарджик начин (със съответните защити на личните им данни), като лицето може да извърши преглед на информация за: декларации, партиди, облози, лихви, наказателни постановления, фишове за глоби, актове.
Отдела за “МДТ” продължава с принудителните мерки за събиране на вземанията от неизправните длъжници, като до края на годината усилията основно са насочени към образуването на изпълнителни производства срещу 2370 бр. физически и  юридически лица за принудително събиране на неплатени данъчни задължения от минали години.  Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.9285 )


Време за изпълнение: 0.0907 сек., 0.0189 от тях за заявки.