Новина: Стрелча запази размера на такса „смет“ и създаде общинско предприятие за чистота
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
Friday 16 December 2011 - 16:54:07


Стрелча Общински съветНа второто си извънредно заседание Общинският съвет на Стрелча одобри създаването на Общинско предприятие „БКС и общински имоти”. С новото предприятие ръководството има за цел намаляване разходите за външни услуги по обслужване на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването, както и техническото обслужване на автомобилния парк. Градската минерална баня също ще влезе в новото обединение.   


Общинските съветници на Стрелча решиха размерът на таксите за битови отпадъци да не бъде увеличаван и да остане на сегашното ниво. В момента жителите на общината заплащат за града- 2.8 промила върху данъчната оценка за жилищни имоти и сгради, за  селата - 3.1 промила. По отношение на незастроените площи - Стрелча 2.2 промила върху данъчната оценла, за селата 13.6 промила. За тези, които са декларирали съдове се изчислява върху тях годишно: 1 контейнер – 3 100 лв годишна, кофа - 600 лв.
По предложение на кмета Иван Евстатиев и заместник-кмета Иван Вучев бе приета и нова структура на общинска администрация, съобразена с единния класификатор за 2012 г.  За момента съкращения в администрацията не се предвиждат, а към ръководството на общината  се причисляват главния архитект, финансовия контрольор и кметските наместници, както е по правило.
Общинските съветници обсъдиха и отчета за финансовото състояние на общината до 30.11. 2011 г. Във връзка с това се прие и решение за създаване на съвместна комисия между Общинския съвет и администрацията за преглед и проверка на всички договори от предишните мандати.
Важна точка от дневния ред бе приемането на културния  календар за 2012 г. Към традиционните мероприятия бяха добавени предстоящият юбилей на патрона на Началното училище – Паисий Хилендарски, провеждане на седмица на руското кино през м. март, както и амбициозната идея за организиране на Национален детски фестивал на Средногорието. Новите идеи ще бъдат външно финансирани и няма да тежат на бюджета, отбеляза кметът Иван Евстатиев.
Местният парламент прие и план за работата на Общинския съвет за първото полугодие на 2012 г. и актуализира Етичния кодекс на общинския съветник.
Важните решения взети по направление „Текущи задачи” бяха свързани с гласуването на средства за разплащане по схемата „Училищен плод” за началното училище и детската градина по докладна записка на общинския съветник и директор на НУ г-жа Иванка Петришка; отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост в сградите на кметствата в селата Дюлево, Смилец и Блатница; даване на съгласие и упълномощаване на кмета на общината за сключване на договор за партньорство с общините Калояново и Хисар за  съвместно кандидатстване по проект на ОП „Регионално развитие” за развитие на туризма в общината, както и да представлява общината при кандидатстване по проекти за устойчиво развитие.
Общинският съвет взе решение общината да участва в сдружението на възрожденските градове.
Съветниците на Стрелча взеха решение за създаване на временна комисия за изработване на критерии за социално подпомагане и стипендии от общинския бюджет за 2012 г.
Одобрено бе и отпускането на социална помощ за зимния период на крайно нуждаеща се жена от с. Дюлево, а във връзка с възникналия прецедент г-жа Иванка Петришка предложи да се създаде комисия, която да институционализира всички частни случаи.Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.904 )


Време за изпълнение: 0.0878 сек., 0.0153 от тях за заявки.