Новина: Мръсен въздух в Пазарджик е регистриран през 98 от дните на 2014 година
(Категория: Здраве)
Публикувано от pamedia
Wednesday 11 February 2015 - 17:13:09


 В 98 от дните на 2014г. атмосферният въздух в Пазарджик е бил с влошено качество, съобщават от РИОСВ. Резултатите са от извършените 361 имисионни анализа през последната година. Превишенията са основно през отоплителния сезон.


Наблюдението и контрола на състоянието на атмосферния въздух в гр. Пазарджик се осъществява от пункт с ръчно пробовземане и чрез последващ анализ на контролираните замърсители: азотен диоксид, серен диоксид и финни прахови частици. През 2014г. са отчетени 98 проби /за 2013г. те са 103/, надвишаващи пределно-допустимите концентрации за показател финни прахови частици /РМ10/ през месеците: януари – 26, февруари – 23 , март – 4 , април – 4, септември – 1, октомври – 6, ноември – 19 и декември – 15.
Причините - лошо състояние на пътната мрежа, непочистени и неизмити улични платна, използване на твърдо гориво за отопление в битовия сектор. По-голямата част от обществено-административните и промишлените консуматори са присъединени към газоразпределителната мрежа. Незадоволителният брой присъединени битови абонати и занапред ще влияе негативно върху чистотата на атмосферния въздух в Пазарджик. 
Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.8274 )


Време за изпълнение: 0.0898 сек., 0.0144 от тях за заявки.