Новина: Съдебната сага по Абаджиевата къща продължава на 31 март 2015 г.
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
Friday 23 January 2015 - 12:59:55


Абаджиевата къщаДелата по Абаджиевата къща в Пазарджик отдавна надхвърлиха дори онзи безкраен сериал "Далас". Поредното дело е насрочено за 31 март 2015 година във Върховен административен съд. То е по жалба на Общински съвет - Пазарджик срещу решение на №406 от 14.07.2014 г на Административния съд в Пазарджик, с което е отменено решението на Общинския съвет за продажба на имота чрез публично оповестен конкурс на един етап, проведен на 24.10.2013 г. За победител в конкурса е определен "Заводски строежи-ПС-Пазарджик АД". Според решението фирмата се сдобива с имот от 1034 кв.м. срещу сумата от 150 500 лв без ДДС. По протест на прокуратурата заради общо 3 на брой висящи към момента съдебни спорове относно имота Административният съд в Пазарджик отменя решението на ОбС. Общинският съвет обжалва това решение като посочва, че прокурорът не е сред кръга лица, имащи право на жалба или протест и не е оправомощен да ги обжалва пред съда.Съдебните процеси във връзка с имота са водени на няколко фронта - за промяна предназначението на имота, за начина на продажбата - приватизация, търг, конкурс, а адвокатите Стоянов и Табаков имат успех и на друг фронт - те осъдиха България през 2013 година за причинените им неимуществени вреди от нарушаването на правото им на справедлив процес, правото на мирно ползване на собствеността, както и за липса на ефективно средство за защита срещу тези нарушения (чл. 13 от Конвенцията по правата на човека).
От 1993 г. двамата адвокати Стоянов и Табаков имат кантора Абаджиевата къща, която е общинска собственост. През февруари 1996 г. те са отправили предложение до Общинския съвет да закупят наетото помещение на основание чл. 35, ал. 2 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, позовавайки се предвидената в него облекчена процедура за наематели на общински имоти. След като не им е отговорено в законоустановения срок, те обжалват мълчаливия отказ пред съда. Съдът задължава Общинския съвет да обяви процедура за приватизация във връзка с направеното искане. Решението е потвърдено от ВКС, но никога не е изпълнено.
Съдът по правата на човека в Страсбург с решение от 27 ноември 2013 осъди България и определи обезщетение по 3000 евро за двамата адвокати.
Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.8176 )


Време за изпълнение: 0.0871 сек., 0.0179 от тях за заявки.