Новина: За два месеца РИОСВ е съставила 4 акта
(Категория: Здраве)
Публикувано от pamedia
Friday 07 March 2014 - 11:29:43


От началото на 2014г. експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 97 проверки в 76 обекта, съобщават от екоинспекцията. Дадените предписания за отстраняване на несъответствия с изискванията на екологичното законодателство са 51. За констатирани нарушения са съставени четири акта. Три от тях са за нарушения на Закона за управление на отпадъците от юридически лица – горене на отпадъци с опасни свойства /гуми и пластмаса/ ,  извършване на дейности с отпадъци без необходимото разрешение и за непочистена площадка и нереализирани количества отпадъци от черни и цветни метали. 


    По сигнал от ОУПБЗН - Пазарджик за пожар в склад за сяра, собственост на "Силвър Нова" ЕООД е извършена проверка и установено, че на площадката в насипно състояние, на купчини се съхраняват неопаковани сяра и натриев сулфат, смесени с други материали, изложени на атмосферното влияние. Управителят на фирмата не е предприел мерки, за да предотврати замърсяване на почви и води. Не са налични информационни листове за безопастност, инструкции и оценка на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси. Съставен е акт за административно нарушение на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. Дадени са предписания за предприемане на мерки за безопасното им съхранение.
Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.6539 )


Време за изпълнение: 0.1114 сек., 0.0178 от тях за заявки.