Новина: Бюрото по труда в Пазарджик разполага със средства за заетост и обучение
(Категория: Икономика)
Публикувано от pamedia
Tuesday 04 March 2014 - 14:18:00


Дирекция “Бюро по труда” – Пазарджик уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на  насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през месец  МАРТ  2014 г., както следва:


Насърчителни мерки за заетост и обучениеСредства в лв.
1.Чл. 36, ал. 1 – Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни младежи до 29- годишна възраст.19413,13
2. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време /чл. 36а от ЗНЗ/5646,66
3. Чл. 41 - Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст2445,63
4. Чл. 50 - Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица на непълно работно време3075,62
5. Чл. 52 ал. 2 - Насърчаване на работодателите да наемат безработни с трайни увреждания на временна, сезонна или почасова работа2759,25
6. Чл. 53 – Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица - самотни родители /осиновители / и/или майки/ осиновителки / с деца до 3 - годишна възраст.4713,88
7. Чл. 53 а – Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на майки с деца от 3 до 5-годишна възраст.5136,79
8. Чл. 55 - Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода”3604,63
9. Чл. 55 а - Насърчаване на работодателите да наемат безработни над 50-годишна възраст4501,14
10. Чл. 55 г. - Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване9322,60
11. Чл. 55 г. - Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник3568,71
12. Чл. 55 д - Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация, не по-малко от 6 месеца, на разкрити „зелени работни места”5605,69

Работодателите, желаещи да ползват предложените насърчителни мерки могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи в 7 – дневен срок от публикуване на обявата от 04.03.2014г. до 10.03.2014г. включително. Допълнителна информация може да се получи в ДБТ – Пазарджик, ул.”Екзарх Йосиф” № 15 А, етаж 4 стая № 3 и 4 и на телефони: 44- 19-75 и 44-62-68. Документи ще се приемат всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа в ДБТ – Пазарджик, ул.”Екзарх Йосиф” № 15 А, етаж 4 стая № 3 и 4. 


Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.6514 )


Време за изпълнение: 0.0930 сек., 0.0148 от тях за заявки.