Новина: 26 хиляди семейства получават детски помощи за 39 хиляди деца
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
Thursday 10 November 2011 - 11:30:57


В област Пазарджик месечни помощи за деца получават 25946 семейства – 38657 бр. деца, от тях 960 деца с увреждания. Изплатената помощ за септември 2011г. е в размер на 1 401 924лв, съобщиха от Регионалната дирекция за социално подпомагане в Пазарджик.Месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции на семейства, чийто доход не надвишава 350 лв. на член от семейството.
Молбите-декларации за месечни помощи за деца се подават на 12 месеца.
С цел да не бъдат връщани родители, от дирекцията напомниха какви са необходимите документи, които се изискват за отпускане на помощта. Това са:

  •     Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, пред който е подадена молба-декларацията – за лица, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;
  •     За размера на пенсията за 12 календарни месеца преди месеца, през които е подадена молбата-декларация от пенсионер, се предоставя информация по служебен ред от ТП на НОИ на дирекция „Социално подпомагане”;
  •     Служебна бележка, удостоверяваща извършените имунизации и профилактични прегледи на детето, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве;
  •  Удостоверение за раждане на децата, отглеждани в семейството – за справка;
  •  Лична карта за справка.Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.628 )


Време за изпълнение: 0.0883 сек., 0.0138 от тях за заявки.