Новина: Кметът Тодор Попов ще отреже утре лентата на новото читалище в Юнаците
(Категория: Култура)
Публикувано от pamedia
Tuesday 08 October 2013 - 12:47:49


Читалището в ЮнацитеОбщина Пазарджик сред малкото общини, които след демократичните промени откриват новоизградена читалищна сграда. След тригодишни перипетии, прекъсване на строителството, конструктивни недоглеждания и смяна на изпълнителя, новата читалищна сграда в с. Юнаците е завършена и в сряда, 9 октомври 2013 г., ще бъде официално открита. Лентата ще пререже кметът на Община Пазарджик Тодор Попов, съобщиха от местната администрация. Тържеството е от 11:30 часа.Новата сграда на читалище "Х.Н. Йованович” е с височина до 10 м., със стоманобетонна конструкция, масивна, монолитна, с тухлени зидовете.

Възлагането на работите по изграждане на обекта стана поетапно, през периода 2010 г.-2013 г.:
„Синхростил”  ЕООД гр. Пазарджик е изпълнител на изкопните работи и първа плоча на обекта до кота 0,00  по договор от 24.09.2009 г.на стойност 70 732 с ДДС.

За  същинското изпълнение на строежа, след проведена процедура – открит конкурс по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, с предмет “Изграждане на читалище и библиотека в УПИ І, кв.31, с. Юнаците, община Пазарджик”, беше избрана пловдивската фирма „РИНГ П” ЕООД.

Предвидено беше строителните дейности да се изпълняват поетапно, като през 2011 г. бяха изпълнени СМР на стойност 137 650,98 лв. с ДДС, включващи груб строеж над кота 0,00; ВиК и изграждане на ел.инсталации, а довършителните работи - през следващите години.

Поради появата на проблеми в конструкцията на сградата, довели до необходимостта от предприемане на действия за аварийно укрепване и възстановяване на обекта и поради отказ от страна на основния изпълнител на обекта -„РИНГ П” ЕООД гр. Пловдив да извърши това укрепване, договорът беше прекратен.

Аварийно-възстановителните  работи се възложиха и изпълниха от „Сигма Строй” ООД гр. Пазарджик и са на стойност 31 449 лв. с ДДС.

След  проведена повторна процедура по реда на ЗОП, за изпълнител на оставащите СМР за обекта, беше избран „Брокс – 2003” ООД гр.Пазарджик. На основание сключения договор обектът беше завършен, като изпълнените СМР от „Брокс – 2003” ООД гр.Пазарджик са на стойност 253 409 лв. с ДДС.

Като част и елемент на строителството от „Брокс – 2003” ООД гр.Пазарджик беше изпълнена и вертикална планировка на обекта на стойност 27 855 лв. с ДДС, с което се благоустрои и околното пространство и се предаде изцяло завършен вид на обществената сграда.

На стойност 11 хиляди лева е доставено обзавеждане за библиотеката, читалнята, справочния отдел, салона и читалищното кафене. Читалището в Юнаците е едно от активните читалище с множество функциониращи групи, клубове и кръжоци. Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.5600 )


Време за изпълнение: 0.0520 сек., 0.0088 от тях за заявки.