Новина: Британско НПО подпомага и следи процеса на деинституционализация на грижата за децата
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
Friday 07 June 2013 - 15:54:59


Британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата” – клон България, проведе в Пазарджик кръгла маса на тема: „Политически и обществени гаранции за устойчиво развитие на процеса на деинституционализация на областно и общинско ниво.
 В Пазарджишка област са утвърдени 96 приемни семейства, а броят на настанените в тях деца е 84. Това съобщи на форума директорът на Регионална дирекция "Социално подпомагане" Димитрия Гърдева. В община Пазарджик броят на утвърдените професионални приемни семейства е 18, за четири са внесени необходимите документи, а още шест предстои да бъдат разгледани. В община Панагюрище са одобрени четири приемни семейства за деца от 0 до 18 години. Към момента вече е издадена заповед за закриване на Дома за деца лишени от родителски грижи в Брацигово, с което област Пазарджик може да отчете, че на територията й вече няма такива домове.
Цел на кръглата маса днес беше да се потърсят възможни решения на проблеми, свързани с по-нататъшното изпълнение на стратегията за деинституционализация и плана за действие; с мониторинга и контрола върху ефективността и качеството на изпълнението на националните проекти, както и с възможностите за устойчиво развитие на политиката на областно и общинско ниво.  Кръглата маса е в изпълнение на дейностите по проект „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ на „Надежда и домове за децата” - Великобритания, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването, част от дейностите по Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.4934 )


Време за изпълнение: 0.1026 сек., 0.0176 от тях за заявки.