Новина: Близо 10 хиляди души ще получат помощ за отопление
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
Wednesday 14 November 2012 - 12:27:35


13358 молби-декларации за отпускане  на целеви помощи за отопление  през отоплителен сезон 2012/2013г.  са подадени в дирикции „Социално  подпомагане” на територията  на област Пазарджик. От тях  12864 са за отопление с твърдо  гориво в пари, 19 са за отопление с твърдо гориво в натура и 475 за отопление с електроенергия. 
Издадените до момента заповеди в областта, за отпускане на помощта са 9427, а отказите – 2449, съобщиха от дирекцията.
Причините за отказ са ,че средномесечния доход на член от семейството за предходните 6 месеца, спрямо месеца на подаване на молбата е по-висок от диференцирания доход за отопление.

Целевата помощ за отопление  се отпуска за период от 5 месеца /01.11.2012г. – 31.03.2013г./. месечния размер на целевата помощ за отопление за настоящия сезон е 65,72лв.. За петте месеца помощта възлиза на 328,60лв.

Изплащането на целевата помощ за месеците ноември и декември –  не по-късно от края на месеца, следващ  месеца на издаване на заповедта, с  която е отпусната помощта. До 31.01.2013г. за месеците януари, февруари и март.

Помощта на лицата и семействата, които  не я ползват по предназначение или  я получават недобросъвестно, ще бъдат санкционирани за следващия  отоплителен сезон и ще трябва да я възстановят заедно със законната лихва.Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.3484 )


Време за изпълнение: 0.0863 сек., 0.0131 от тях за заявки.