Новина: Започва ремонтът на централния площад и улици в Стрелча
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
Sunday 19 August 2012 - 16:31:27


В Стрелча започва реализацията на проект „Подобряване на физическата среда на живот на населението в община Стрелча. Проектът ще се реализира в два подобекта, като първият предвижда „Реконструкция и изграждане на улична мрежа в град Стрелча”, а вторият -  благоустрояване на площадното пространство.Първата копка ще бъде направена на 21.08.2012г./вторник// в 10:00 часа на площад «Дружба»от кмета на община Стрелча Иван Евстатиев, съобщиха от местната администрация.

През м.юли след проведена процедура по Закона за обществените поръчки беше подписан договор с изпълнителя - ОБЕДИНЕНИЕ "ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ - АБС" гр.София на обща стойност 1 525 998,00 лева без ДДС.

По проекта се предвижда благоустрояване на площадно пространство в град Стрелча и реконструкция на 12 улици: ул. ”В. Иванов”; ул. „И. Симеонов”; ул. „Г. Найденов 1”; ул. „Г.С. Раковски”; ул. „Поликарп Чуклев”; ул. „Георги Найденов” 2; ул. „Васил Левски” ; ул. „Т. Каблешков”; ул. „Иван Вазов”; ул. „Тодор Икономов”; ул.”Георги Бенковски”; ул. „Йосиф Грозев” .

Преасфалтирането, отводняването и изграждането на тротоари за пешеходците ще подобри уличната инфраструктура и ще спре по-нататъшното изравяне на земната настилка. Благоустрояването на централния площад ще създаде нов облик на града.

С проекта ще се постигнат и целите, заложени в Плана за развитие на община Стрелча за периода 2007-2013. Стремежът на общинското ръкводство е в общината да се създадат реални условия за привличане на инвестиции, туристи и гости на града.

Проектът се финансира от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.2889 )


Време за изпълнение: 0.1153 сек., 0.0324 от тях за заявки.