Новина: Очаквано полезен опит в необичайната образователна среда
(Категория: @)
Публикувано от pamedia
Tuesday 05 January 2021 - 12:14:01

ЕГ Пазарджик

До март 2020 г., преди наложилото се обучението от разстояние в електронна среда, са реализирани шест мобилности в чужбина от трима учители и трима представители на ръководството на гимназията.
Нелека е задачата на съвременния учител да отговори на очакванията на новото дигитално поколение, особено в ситуацията на обучение от разстояние в електронна среда, както и да осигури качествено обучение в глобален мащаб. По време на обучителните курсове учителите и училищното ръководство споделиха своя опит с колеги от различни страни, които също като тях се стремят, чрез използването на модерните технологии и образователните приложения, да динамизират учебния процес и да обогатят своя професионален опит.

Чрез участието си в структуриран курс в гр. Фуншал, Португалия Велка Недялкова – директор на гимназията и Мария Хаджийска – зам.-директор повишиха компетентностите си в сферата на управлението на междукултурни европейски проекти.

Нели Мърмарова, старши учител по английски език, посети квалификационен курс на тема „Международен сертификат за учители по бизнес английски език“ IBET в гр. Йорк, Великобритания.

Цветелина Килитанова и Атанаска Димитрова, старши учители по английски език, и Елена Якимова - зам.-директор взеха активно участие в практически обучения по прилагането на новите технологии в преподаването на чужд език съответно в  Ирландия, Италия и Франция.

Участниците в проекта „Учителят-медиатор в зората на дигиталната ера“ са педагогически специалисти с дългогодишен опит и са убедени, че когато се провокира любопитството и креативността на младите хора, те с желание създават свои интерактивни презентации, видеоклипове, комикси. Чрез използването на различни техники на преподаване и учене, включващи повече правене и активност, учениците усвояват знания и умения не само по чужд език, те черпят информация от различни области на познанието, обогатяват представите си за света. Учениците умело и с желание работят във виртуалните класни стаи чрез колаборативни образователни платформи.

Благодарение на участието в квалификационните курсове учителите успешно използват онлайн базирани източници и интегрират цифровите технологии в разработването на собствени дидактически материали.

Превръщането на преподаването и ученето в игра, в научна експедиция и лично откритие формира у учениците нови умения ги подготвя за професиите на бъдещето.


ЕГ Пазарджик


Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.21151 )


Време за изпълнение: 0.0827 сек., 0.0185 от тях за заявки.