Новина: Община Пещера кандидатства с нов проект за ново оборудване и обзавеждане на кухнята на Домашния социален персонаж
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
Tuesday 07 July 2020 - 12:19:28

pra_obshtina17.jpg

Община Пещера кандидатства с проектно предложение пред фонд „Социална закрила” (ФСЗ), Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане  на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“.
Проектът цели подобряване  на материалната база чрез доставка и монтаж на ново професионално оборудване и обзавеждане на кухненски блок в Домашния социален патронаж в Пещера. С реализирането на дейностите ще се подобрят условията на труд, ще се повиши мотивацията на работещите в ДСП. Ще се повиши качеството на предоставените услуги и с това ще се повиши интереса на потенциалните ползватели на услугата, уточниха от пресцентъра на местната администрация.
Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.20268 )


Време за изпълнение: 0.0946 сек., 0.0188 от тях за заявки.