Новина: По предложение на общинските съветници от ГЕРБ Пазарджик творци на културата без доходи от кризата ще се подпомагат еднократно със 750 лева
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
Tuesday 05 May 2020 - 22:39:17

 ginche_karaminova2020_05.jpg
До 14 май 2020 г творци, артисти и изпълнители без трудов договор и които не са в пенсионна възраст и са без доходи в резултат на кризата, предизвикана от пандемията с корона вируса ще могат да кандидатстват за еднократна помощ. Припомням, че предложението за това бе направено от четирима общински съветници от групата на ГЕРБ в общинския съвет на Пазарджик. Освен да не работят по трудов договор и да не са пенсионери, кандидатите трябва още да  нямат  парични задължения към държавата и към община Пазарджик, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни органи и за периода на извънредното положение в държавата, месечният доход на член от семейството им да не надвишава размера на една минимална работна заплата, както и  да нямат  влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството.
Самото кандидатстване ще става чрез подаване на заявление с предварително одобрена бланка, която може да се изтегли от сайта на Общинския съвет или община Пазарджик. Те трябва да внесат в деловодството и мотивационно писмо, в което да е описан поне един конкретен художествен факт, произведение или събитие, създадено, представено или реализирано на територията на община Пазарджик или на национално и международно ниво в сферата на визуалните или изпълнителските изкуства, самостоятелна или участие в колективна изложба, издадена книга, участие като автор или изпълнител в театрално, музикално или танцово изкуство за 2019 г. Освен мотивационното писмо ще се изисква представянето на творческа биография и удостоверение за активна банкова сметка.

 „По тази мярка ще могат да кандидатстват художници, писатели на свободна практика, балетисти, музикални педагози, които бяха засегнати от кризата и доходите им буквално за дни спаднаха до нулата. Целта ни е те да бъдат подпомогнати, за да си платят сметките и да имат пари за живот докато рестриктивните мерки породени от кризата постепенно отшумят“, коментира основният вносител на предложението Гинче Караминова, която е общински съветник  и областен секретар на ГЕРБ Пазарджик.  Документите ще се приемат всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 часа в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, стая 1311, ет. 13 в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” №2.  Крайният срок за продаване на документи е  до 17 часа на 14 май 2020 година.

ОбСНовина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.19888 )


Време за изпълнение: 0.0874 сек., 0.0145 от тях за заявки.