Новина: Община Пещера кандидатства с проект за подмяна на уличното осветление със светодиодно
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
Thursday 23 April 2020 - 12:55:48

Пещера


Община Пещера подаде проектно предложение „Повишаване на енергийната ефективност на Община Пещера, чрез подмяна на уличното осветление със светодиодно (LED)“, съобщиха от местната администрация.  Проектът е по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ в рамките на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, обявена от Министерство на енергетиката (Програмата).

Исканата безвъзмездна финансова помощ е на стойност 537 010,00 лева.

Програмата се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021. Министерство на енергетиката е определено за Програмен оператор (ПО) на Програмата с подписването на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 на 09 декември 2016 г. Програмата се изпълнява в партньорство с Норвежката дирекция „Водни ресурси и енергетика“ (NVE) и Националният енергиен орган на Исландия (ОS).

Проектното предложение на Община Пещера има за основна цел повишаване енергийната ефективност, чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на Община Пещера.

Дейностите по проекта ще бъдат изпълнени в парньорство с фирма Mpenergi AS, която прие поканата на Кмета на Община Пещера. Mpenergi AS е норвежка компания, която притежава необходимия опит в изпълнението на дейности по енергийна ефективност.

Проекта ще бъде изпълнен в рамките на максимум 18 месеца и предвижда:

Изграждане на ново улично осветление на територията град Пещера, отговарящо на изискванията на Европейските норми за улично осветление.

Повишаване делът на електроенергията от ВЕИ.

Намаляване разходите за електрическа енергия на Община Пещера, свързани с уличното осветление.

Опазване на околната среда, чрез намаляване на емисиите на парникови газове.

Подобряване на общинската инфраструктура и подобряване жизнената среда за жителите на общината.

Енергийната ефективност на общините е и ще остане приоритет за РБългария в дългосрочен план в контекста на усилията за намаляване на енергийното потребление и на зависимостта от внос на енергийни ресурси. Уличното осветление е един от големите консуматори на енергия в общините, което оказва влияние на ръста на енергийното потребление през последните години. Модернизацията и рехабилитацията на системите за улично осветление е от ключово значение за намаляване на енергийното потребление в общината, коментираха от Община Пещера.

 
Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.19826 )


Време за изпълнение: 0.0799 сек., 0.0149 от тях за заявки.