Новина: Тодор Попов: Социалните услуги на територията на община Пазарджик работят на пълни обороти и в условията на извънредно положение
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
Friday 03 April 2020 - 12:10:13

tp450_200320.jpg

Като мярка срещу  разпространение на Ковид-19 на територията на Община са преустановени посещенията и свижданията във всички социални услуги от резидентен тип и специализираните институции за възрастни хора, затворени са и 41  пенсионерски клуба и 9 клуба на съсловни организации на хора с увреждания в града и селата. Пeрcoнaлът нa Дoмoвeтe зa стари хoрa в Пазарджик и Главиница и Центровете за настаняване от семеен тип за деца и за възрастни, е инструктиран дa cпaзвa cтриктнo прeдпaзните мeрки. За настанените там потребители и персонала, който се грижи за тях, са осигурени необходимите дезинфектанти и принадлежности, като са направени заявки за доставка на нови количества. Осигурена е 24-часова медицинска грижа, лекарства и консумативи се доставят своевременно.
„На територията на община Пазарджик функционират два Дома за стари хора, с над 210 настанени  потребители, а в Центрове за настаняване от семеен тип за деца и възрастни с увреждания се грижим за 67 потребители с тежки ментални и физически заболявания, както и за деца и младежи лишени от родителска грижа. Много е важно да се погрижим и за тяхната безопасност в тази трудна за всички ситуация, защото сега са изолирани  от всички контакти“, коментира кметът Тодор Попов.

Дирекция „Социални дейности” в Община Пазарджик чрез управителите на институциите и външните доставчици на социални услуги следи за стриктно спазване на мерките въведени по време на карантина.  Не се допуска  движение на  домуващите извън територията на услугите и са забранени посещенията и свижданията, с цел опазване здравето на възрастните и на децата.

„Близкитe нa нacтaнeни в дoмoвeтe и уcлугитe зa възрacтни, кaктo и в ocтaнaлитe coциaлни уcлуги и инcтитуции, мoгaт дa пoлучaвaт инфoрмaция oт управителите нa звeнaтa и oт Общината, кoятo е дocтaвчик на пълната палитра от социални услуги. Много важно е да се отбележи, че в момент на криза Община Пазарджик спечели и изпълнява вече втори месец проект за предоставяне на Патронажна грижа за възрастни и самотноживеещи хора. Проектът обхваща 213 потребители от град Пазарджик и 31 села, на които се предоставят здравни и социални услуги, закупуване на лекарства и храна.“, сподели кметът Тодор Попов.

По повод възникналата извънредна епидемична обстановка и въведеното извънредно положение на територията на Република България, са въведени и противоепидемични мерки в при предоставянето на приемна грижа чрез проект „Приеми ме 2015“, по която Община Пазарджик е координатор на екипите в областта.

За периода на извънредното положение, членовете на областния екип по приемна грижа временно няма да посещават домовете на приемните семейства, с изключение на неотложните случаи, в които има данни за застрашен живот или здравето на децата настанени в приемна грижа, при стриктно спазване на мерките за лична хигиена. „Текущото наблюдение на предоставянето на услугата се осъществява дистанционно – чрез телефон, електронна поща, приложения за комуникация. Това не бива да отпуска приемните родители, защото контролът, особено щом се касае за деца, ще бъде на най-високо ниво“, коментира кметът Тодор Попов.

Дистанционно и онлайн ще се осъществяват и други дейности, касаещи услугите на територията на Община Пазарджик и взаимодействието по даден случай с дирекциите „Социално подпомагане“.

По препоръка на Министерството на труда и социалната политика, топлият обяд от обществените трапезарии се разнася до домовете на неподвижните самотноживеещи потребители, а пред трапезариите е създадена организация за поетапно раздаване, така че да не се допуска струпване на много хора на едно място.

vazrasni_bastun.jpgНовина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.19703 )


Време за изпълнение: 0.0462 сек., 0.0093 от тях за заявки.