Новина: СЪОБЩЕНИЕ на Община Пещера във връзка с издаването на документи за адресната регистрация
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
Saturday 21 March 2020 - 14:23:29
            Във връзка със Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването относно усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Република България и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение,  препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България и на основание Заповед №149/20.03.2020 г. и Заповед №152/21.03.2020 г. на Кмета на Община Пещера, се въвежда следното работно време на Центъра за административно обслужване в Община Пещера:

 
1.             На 21.03.2020г. и 22.03.2020г. в Центъра за административно обслужване в Община Пещера от 11.00 часа до 16.00 часа ще бъдат издавани удостоверения за настоящ адрес на граждани, които имат различен настоящ адрес от постоянен си адрес.

2.             На 21.03.2020г. и 22.03.2020г. в Центъра за административно обслужване в Кметство с. Радилово и Кметство с. Капитан Димитриево от 8.30 часа до 17.30часа ще бъдат издавани удостоверения за настоящ адрес на граждани, които имат различен настоящ адрес от постоянен си адрес.

3.             За посочения период,  административните структури ще издават удостоверения за настоящ адрес на граждани, които са заявили желание за промяна на настоящия си адрес, като за целта следва да представят:

·         Заявление за промяна на  настоящ адрес.

·         Документ за самоличност.

·         Документ за собственост върху имота или документ за ползване на имота за жилищни нужди (например договор за наем).

·    Декларация за писмено съгласие на собственика (ако заявителят не е собственик на имота). Декларацията трябва да е подписана лично от собственика, пред длъжностното лице, или да е нотариално заверена.

·         Документ за платена такса.

·         В случай, лицето  не подава заявлението лично е необходимо да се представи  нотариално заверено пълномощно или съдебно разпореждане.

4.             В работни дни Центърът за административно обслужване ще е с работно време  от 08,30 часа до 12.30часа и от 13.30ч. до 17.30 часа.Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.19616 )


Време за изпълнение: 0.0844 сек., 0.0203 от тях за заявки.