Новина: До 4 март Бюрото по труда приема заявки от работодателите по програмите и насърчителните мерки за заетост
(Категория: Икономика)
Публикувано от pamedia
Monday 24 February 2020 - 10:06:42

Пазарджик


Дирекция “Бюро по труда”- Пзарджик уведомява работодателите от общините Пазарджик и Лесичово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2020 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:
•    безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 10000 лв.;
•    безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства – 3827,00 лв.;
•    продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства – 4762,00 лв.;
•    безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства -2925,25 лв.;
•    безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 4289,72 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 24.02.2020 г. до 04.03.2020 г., включително.

Извън горепосочения срок (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ), работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:
Обучение на възрастни
•    обучение за професионална квалификация на безработни лица по чл. 63, ал.1, т.1 от ЗНЗ – свободни средства- 1944,00 лв.
•    обучение по ключови компетентности на заети лица от микро и малки предприятия по реда на чл.63, ал.1, т. 3 от ЗНЗ  - свободни средства -350,00 лв.;


Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Пазарзджик, както и на тел. 034/44-49-72
 
 
 
 
Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.19440 )


Време за изпълнение: 0.0430 сек., 0.0081 от тях за заявки.