Новина: Стефан Мирев: Маркирането, добиването и транспортирането на дървесина да се съгласува с представители на горските стопанства
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
Thursday 13 February 2020 - 17:26:58

Пазарджик


Областният управител Стефан Мирев и зам.-областният управител Йордан Кожухаров проведоха работна среща с представители на общините в областта, във връзка с ползването на дървесината от земеделски и урбанизирани територии.
Срещата е по искане на директора на РДГ Пазарджик, по повод зачестилите нарушения относно реда и начина на ползване на дървесина от земеделски и урбанизирани територии – държавна, общинска и частна собственост, транспортирането и съхранението на дървесината.
    Най-честите случаи на констатирани нарушения от страна на РДГ Пазарджик, са свързани с незаконен добив на дървесина в земеделски земи, когато в съседство се намират частни и държавни имоти. В повечето случаи дърветата не са маркирани с общинска марка и не се спазват границите на имотите. Директорът на РДГ Пазарджик инж. Ангел Кузманов запозна участниците в срещата с указанията на Изпълнителна агенция по горите до областните управители, общините и кметствата. В тях подробно е описано кога и как се издава разрешително за отсичане или изкореняване на дървета от кмет на община или кметство, по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество /ЗОСИ/. Съгласно Закона за горите, добитата дървесина извън горска територия, преди да бъде транспортирана, трябва да бъде маркирана с марка, собственост на съответната община.
    От днес, 13.02.20202 г., влиза в сила изменение на Наредбата за контрол и опазване на горските територии. Всички моторни превозни средства, които транспортират дървесина и дърва за огрев, трябва да бъдат регистрирани в РДГ Пазарджик. Да представят талон на МПС-то, удостоверение от фирмата, която е предоставила GPS устройството, потребителско име и парола, за да може да се проследяват автомобилите.
„Маркирането, добиването и транспортирането на дървесина да се съгласува с представители на горските стопанства“, каза по време на срещата областният управител Стефан Мирев. Той призова общините да спазват стриктно разпоредбите на Закона за опазване на селскостопанското имущество и Закона за горите. Превозните билети да се издават на терен в присъствието на горски служители и транспортирането да се извършва с лицензирана техника, която е снабдена с GPS устройства.

Пазарджик
Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.19371 )


Време за изпълнение: 0.0848 сек., 0.0167 от тях за заявки.