Новина: Държавен архив – Пазарджик:
111 години от обявяване Независимостта на България – епохално събитие, с което държавата ни се завръща на картата на независимите европейски държави

(Категория: Култура)
Публикувано от pamedia
Friday 20 September 2019 - 15:45:36На 22 септември 1908 г. българската държава отхвърля политическата и финансовата си зависимост от Османската империя, наложена й от големите европейски държави с Берлинския договор от 1978 г. С акта по провъзгласяването на Независимостта на България се издига международният авторитет на страната и тя се превръща в равноправна на другите държави. Създават се предпоставки за освобождаване на последните останали под османска власт български земи в Тракия и Македония.
ПазарджикПазарджик
Министрите от кабинета на Александър Малинов, обявил Независимостта на България на 22 септември 1908 г. във Велико Търново. От ляво надясно: Андрей Ляпчев, ген. Данаил Николаев, Никола Мушанов, Александър Малинов, Калинков (чиновник), Стефан Паприков, Иван Салабашев и Михаил Такев. 1908 г.


Политикът-демократ Михаил Такев (1864-1920) е пряк участник в събитията по обявяване на Независимостта. По това време той е министър на вътрешните работи в правителството на Александър Малинов. В личния фонд на Михаил Такев в Държавен архив – Пазарджик са съхранени документи, които са изворов материал за събитията около обявяването на Независимостта, тяхната последователност, настроенията на управляващите и обществеността.

В Проекта за прокламация към българския народ (чернова, изготвена от Михаил Такев на 21. 08.1908 г.) четем:

“Драги съотечественици,
Ето вече почти четвърт век измина от тази знаменита дата – България успя да даде тези доказателства за своята жизнеспособност и желание да съсредоточи цялата своя дейност на материалното и културното свое развитие.
И целия свят разбра това благородно стремление на българския народ и му даде подобаващо място в общото Европейско цивилизовано семейство.
И с това заедно тръгна правото на нашия народ да бъде напълно свободен, незввисим.
Българи,
Въодушевени от това общо дело и ръководени само изключително от благото и величието на Българския народ, днес 21 септ. 1908 г., 22 год,. От нашето царуване, с Божията милост и воля провъзгласявам българското княжество за свободно и независимо българско царство.
Нека Бог благослови това наше свято дело.
Да живее България!”

От запазените две телеграми, изпратени от главния секретар на министъра на вътрешните работи Бъчваров до министър Такев, който заедно с членовете на кабинета и цар Фердинанд е в Търново, научаваме за радостта на българския народ от обявяването на Независимостта:
“Според първите сега получени телефонни и телеграфически съобщения едва узнатата радостна вест за тържеството обявяване свободно и назависимо Българско царство е произвела между населението навсякъде неописуем ентусиазъм.
В София многохилядно множество е блокирало улиците около двореца и с възхищение манифестира своите вярноподанически чувства и дълбока преданост към негово Величество Царя Фердинанд I и династията му. В Пловдив едно двадесетхилядно множество препълнило площада “Джумая” да иска сведения за тържествата станали във Велико Търново и акламира негово Величество Царя...”

“Всички сведения що пристигат от цяла България говорят за неописуем изблик на всенародна радост, която няма граници. Общият вик, който намира звучен отглас и в най-затънтените колиби е: “Слава и дългоденствие Българскому Царю Фердинаду” и “Да живее Българското царство”.
Пазарджик
Телеграма от Г. Бъчваров, гл. секретар на Министерството на вътрешните работи, до М. Такев за организирани митинги-шествия в София и Пловдив по повод обявената Независимост на България. 22 септ. 1908 г.


Като министър на вътрешните работи Михаил Такев още на 22 септ. и в следващите дни разпорежда на околийските началници в страната уреждането на всенародни тържества и посрещане на Цар Фердинанд и министрите от кабинета в градовете по пътя от Търново до София - Габрово, Дряново, Стара Загора, Пловдив и София. 
Пазарджик
Телеграма от М. Такев до околийския началник и кмета на Габрово за тържествено посрещане и организиране пренощуването на 23 септември 1908 г. на цар Фердинанд и министрите от правителството, обявили Независимостта на България. 22 септ. 1908 г.

Документите за фонд “Михаил Такев” са предадени в ДА - Пазарджик през 1972 и 1994 г. от негови наследници. През 1994 г., по повод 130 г. от рождението му, със съдействието на Демократическата партия е изготвен документален филм от експерти в архива, излъчен по БНТ. През 2014 г., за 150-годишнината е изготвена дигитална изложба за политика Такев, която е публикувана на административната интернет-страница на отдел “Държавен архив” – Пазарджик в сайта на Държавна агенция “Архиви” и би могла да се ползва от учителите по история.

Ненка Иванова
Държавен архив – Пазарджик Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.18636 )


Време за изпълнение: 0.0855 сек., 0.0172 от тях за заявки.