Новина: Пазарджишката детска градина "Радост" реализира еко проект съвместно с партньори от Хърватска и Македония
(Категория: Образование)
Публикувано от pamedia
Tuesday 18 December 2018 - 16:54:30

  
Пазарджик


Първата партньорска среща по проект „Еко градинки в нашите детски градини“ – ECO KIDS в гр. Лудбрег, Хърватска. Проектът стартира официално през месец ноември 2018 г. и е с продължителност 24 месеца, като основната му цел е да повиши уменията и познанията с екологична насоченост сред най-малките жители на нашата общност – децата от детските градини, както и техните учители. В проекта участват 3 пилотни детски градини: Детска градина „Радост“ от гр. Пазарджик, детска градина от гр. Кочани, Македония „Павлина Велянова“ и детска градина от гр. Лудбрег, Хърватска, която носи същото име като градинката от България – „Радост“. Останалите партньори от проекта са: Общинска администрация Лудбрег (Хърватска), която е Водещ партньор на проекта, публично комунално предприятие Водовод (Македония), както и 3 неправителствени организации: ЛАГ (Хърватска), ЛАГ (Македония) и сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“ от България. Детска градина „Радост“ гр. Пазарджик беше представена от г-жа Илка Енчева- директор и г-жа Екатерина Кръстинова- главен учител. 

Повече за проекта:
Децата в детските градини са идеалната целева група, на която да бъде представено как може да намалим въглеродния отпечатък на Земята и по този начин да помогнем за опазване на околната среда. Проектът има за цел да научи децата от най-ранна възраст за екологичните предизвикателства, които срещаме в наши дни и да им покаже, че чрез проекти за рециклиране и управление на отпадъците, те могат да се борят с тези предизвикателства: например, чрез компостиране на хранителни отпадъци, които могат да бъдат използвани за отглеждане на плодове, зеленчуци и цветя в техните училищни градинки. Изпълнението на проектните дейности ще доведе до установяване на стратегическо партньорство между различни типове организации (публични организации, детски градини и граждански организации), които се събират заедно с цел всяка една да допринесе за подобряване качеството на предучилищното образование. Следвайки модерните тенденции в предучилищното образование и добрите практики в тази област, както и наличните технологии, се оказва, че най-добрия подход е „Учене чрез действия“, т.е. когато децата активно участват в еко- дейностите.
Съвместната работа в екип ще допринесе за установяване на добри партньорски взаимоотношения между участващите организации, ще повиши цялостните им знания и умения за създаване и изпълнение на нови проекти. Ползите за детските градини ще бъдат свързани с повишаване качеството на образованието, чрез нови методологии и възможности за наука и знания, чрез създаване на мрежи за сътрудничество с техни колеги от други държави и чрез повишаване на уменията за международно сътрудничество. От гледна точка на децата, проектът има за цел да допринесе за изграждането на едно младо европейско гражданско общество, което да е пионер в активното участие и повишаване на знанията относно въпроси и проблеми свързани с опазване на околната среда и екологично мислене от най-ранна възраст. 

Пазарджик

Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.17228 )


Време за изпълнение: 0.0498 сек., 0.0091 от тях за заявки.