Новина: В петък ще е официалното откриване на новата площадка и ремонтираните междублокови пространства на "Димчо Дебелянов" и "Пловдивска"
(Категория: Интересно)
Публикувано от pamedia
Thursday 08 November 2018 - 13:36:54

  
Пазарджик


От  община Пазарджик съобщиха, че официалната церемония  по откриване на първия обект  от  реализирането на проекта „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата” на град Пазарджик“  ще е в петък.

Приключилите дейности по обновяване на зеленото и междублоковите пространства при кръстовището на ул. "Димчо Дебелянов" и ул. "Пловдивска" са на стойност  709 668,14 лв. без ДДС. Общата площ  е 10 211 кв.м.

В прессъобщението подробно са описани строително-монтажните работи:
•    обновяване на парково пространство-3 790,40м2;
•    допълнително озеленяване с дървета, храсти и сезонни цветя;
•    обособяване на променадна алея по протежение на канала „Паша арк“;
•    изграждане на детска площадка;
•    изграждане на 2 спортни площадки – тенис маси на открито и скейтборд площадки;
•    оформяне на паркоместа за живущите, вкл. за хора в неравностойно физическо положение;
•    подмяна на алейни и тротоарни настилки;
•    поставяне на велостойки;
•    поставяне на паркова чешма;
•    изграждане на малко водно огледало;
•    поставяне на беседка , пейки и съдове за отпадъци;
•    поставяне на антипаркингови елементи;
•    поставяне на пътна сигнализация;
•    изграждане на водопровод за водоснабдяване на водните съоръжения и точкови улични оттоци, които заустват в съществуващата канализация;
•    поставяне на енергоспестяващо алейно осветление.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по Договор №BG16RFOP001-1.013-0001-C02 и е на обща стойност 7 505 652, 73 лв., от които 1 125 847,91 лв. са национално съфинансиране, а 6 379 804,82 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.


Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.17068 )


Време за изпълнение: 0.0872 сек., 0.0139 от тях за заявки.