Новина: Месец и половина до крайния срок за кандидатстване за саниране на жилищни сгради в Пещера
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
Wednesday 18 April 2018 - 15:01:31

Пещера

Община Пещера обяви, че започва прием на документи за саниране на жилищни сгради. Документите се приемат по стартиралата Приоритетна ос 2: Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони» Оперативна програма «Региони в растеж» 2014 – 2020г. процедура BG16RF0OP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”. 


Крайният срок за кандидатстване по програмата в Община Пещера е  30.05.2018г.
Всеки петък, от 14.00 часа до 17.00 часа, в залата на Общински съвет Пещера, ул. “Дойранска епопея“ 17,  Община Пещера ще провежда публична информационна кампания за запознаване на широката общественост с възможностите за обновяване на жилищни сгради, критериите за допустимост на жилищните сгради, критериите и правилата за подбор, необходимите мерки, които следва да се предприемат от собствениците с оглед получаване на финансиране.

Подробна информация: Условия и указания за кандидатстване и утвърдената процедура за подбор и оценка на многофамилни жилищни сгради, както и всички необходими документи можете да намерите на интернет страницата на Община Пещера www.peshtera.bg.Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.16089 )


Време за изпълнение: 0.0526 сек., 0.0087 от тях за заявки.