Новина: Гей организация с герба на Пазарджик
(Категория: Култура)
Публикувано от pamedia
Monday 05 March 2012 - 19:26:31

Профил във Фейсбук ПАЗАРДЖИК ПРАЙД / PAZARDZHIK PRIDE използва видоизменен вариант на герба на Пазарджик. За това сигнализира чрез социалната мрежа пазарджиклията Божидар Коцев. Профилът е отбелязан, че е на неправителствена организация. Създаден е около проведения гей протест в Пазарджик през лятото на 2010г.  и актуализиран при слуховете за готвен гей прайд парад отново тук през 2011 г. Използван е гербът на Пазарджик, като цветовете са заменени с много "по-нежни".
Чл. 26. от Нредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Пазарджик регламентира формите и графичните решения, като при цветното гербът задължително е "композиран в три цвята – зелено /на планината и плодородната равнина/ , бяло – за конника, водата и името на града. Обточен е със златен контур, символизиращ богатствата на тази земя и   слънчевата светлина." 
В чл.34 от същата Наредба изрично е записано:  "Недопустимо е използването на Герба

"Нежният" герб
на Пазарджик
Оригиналът
Оригиналът


  в различните му форми за търговски рекламни, политически, религиозни, етнически и шовинистични цели." Наистина, отсъстват "сексуални", но присвоявайки си герба на Пазарджик в плактната композиция, неправителствената организация чрез профила си го използва и с рекламна цел.
Освен, че е морално прегрешимо, за използването на герба извън регламентираните случаи са предвидени и санкции за нарушителите, които носят административно-наказателна отговорност:
 "За нарушения на  виновните физически лица се налага глоба от 50 до 200 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция от 200 до 500 лв. При повторност на виновните лица се налага глоба от 200 до 500 лв., за физически лица, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция от 500 до 1000 лв. .
Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица,   определени със заповед на Кмета на Общината.
 Наказателните постановления се издават от кмета на общината или упълномощени от него лица.
Разбира се това не е единственият случай, при който се използва неправомерно гербът на Пазарджик. Само ако се прегледат предизборните материали на участниците в местния вот, могат да се открият символите на Общината на не едно и две места.

Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.1599 )


Време за изпълнение: 0.0834 сек., 0.0149 от тях за заявки.