Новина: Община Пазарджик ще иска 2 милиона лева безлихвен заем от централния бюджет за покриване на част от задълженията към РИОСВ
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
Tuesday 13 March 2018 - 17:44:53


Пазарджик

В Общинския съвет е внесено предложение от кмета на Община Пазарджик Тодор Попов за за поемането на дългосрочен общински дълг под формата на безлихвен заем за сметка на централния бюджет в размер до 2 000 000 лв.,  предназначен за осигуряването на източник за финансиране на временния  касов недостиг на средства по бюджета на община Пазарджик за 2018г. С тези средства общината ще плати част от общо над 4,5 милиона лева, които дължи


към Регионална инспекция по околна среда и води – Пазарджик във връзка със задължителните отчисления по Закона за управление на отпадъците. Това са непреведените месечни отчисления, които общината дължи от 2011 година насам.
Съдебните процедури по обжалвания от Община Пазарджик акта за установяване на публично държавно вземане са приключили и за да не бъдат блокирани сметките на общината с действия за принудително събиране, се предприема искането на безлихвен заем от централния бюджет.
С отпускането на безлихвения заем ще бъде осигурен източник, покриващ бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на старото депо за ТБО, с оглед на задължителните мерки за опазване на водите и почвите, чрез обезопасяване на отпадъците на място.
Заемът трябва да бъде погасен до края на 2019 година, а публичното обсъждане на предложението за нов дълг е насрочено за 16 април 2018 г.
Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.15847 )


Време за изпълнение: 0.0999 сек., 0.0167 от тях за заявки.