Новина: Обжалване бави и ремонта на квартал "Марица-Болницата", днес са отворени офертите
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
Friday 29 December 2017 - 20:04:38


ПазарджикЗабавихме се с процедурата по Градската среда, заради обжалване на заповедта, с която съм обявил процедурата, сподели кметът на община Пазарджик на заседанието на Облщински съвет днес. Там приключи сагата в съда и сега, надявам се, да се избере бързо изпълнител, че закъсняхме, каза още Тодор Попов по време на гласуването на точката за даване на съгласие за поемане на обезпечение за авансово плащане по проекта за саниране сградата на МВР в Пазарджик. Проектът е в процес на изпълнение. Авансовото плащане е в размер на 35% от стойността на договора и е в размер на 585 хил. лева.

Закъснелият проект е "Обновяване на градска жизнена среда в жилищни райони в квартал "Марица-Болницата".  Проектът  е включен в Инвестиционната програма на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Пазарджик, който трябваше да  се реализира в периода 01.12.2016 г. - 31.08.2018 г.

Финансира се от Оперативна програма „Региони в растеж“ и е на стойност малко над 7,5 милиона лева, от които 1 милион 125 хиляди лева са национално съфинансиране, а над 6 милиона лева е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

По проекта е предвидено обновяване на 4 междублокови пространства на улиците  ул. "Димчо Дебелянов" и ул. "Пловдивска, между ул. "Димитър Греков", ул. "Струма" и бул. "Стефан Стамболов", при кръстовище на бул. "Княгиня Мария Луиза" N 130 и ул. "Струма" и при кръстовище на ул. "Болнична" и бул. "Стефан Стамболов" .

Секретарят на Община Поазарджик Румен Кожухаров, който докладва точката за авансовото плащане на другия проект - санирането на сградата на ОД МВР, съобщи, че днес са   отворени офертите на участниците в обществената поръчка за реновирането на квартал Марица-Болницата".


Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.15368 )


Време за изпълнение: 0.1020 сек., 0.0176 от тях за заявки.