Новина: Призив на РИОСВ-Пазарджик за опазване чистотата на въздуха през отоплителния сезон
(Категория: Здраве)
Публикувано от pamedia
Friday 17 November 2017 - 16:34:30

Пазарджик


От екоинспекцията в Пазарджик разпространиха обръщение, в което се казва:
    "Уважаеми съграждани,
С настъпването на отоплителния сезон, в по-големите населени места ежегодно се наблюдава увеличаване на замърсяването на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ). Докато през месеците от април до септември, автоматичните измервателни станции  в региона  почти не регистрират денонощия с превишени норми, през есенно–зимните месеци броят на превишенията рязко се увеличава. Ето една илюстрация – през м. септември и м. октомври 2017г. градският фонов пункт в Пазарджик е отчел едно превишение на ФПЧ, на 19 септември 2017г. Тогава са измерени ФПЧ от 66.00 микрограма на кубичен метър – превишението е 1,32 от нормата. При другите замервани показатели – серен диоксид и азотен диоксид, превишения не са регистрирани.
Замърсяването на въздуха с фини прахови частици, според редица специализирани изследвания, е предпоставка за:
•    по-често възникване на остри респираторни инфекции (ринити, фарингити, бронхити, бронхопневмонии) и заболявания на очите (конюнктивити и кератити);
•    усложняване и по-тежко протичане на хроничните болести на дихателната система (бронхиална астма, хроничен бронхит, белодробен емфизем) и на сърдечно-съдовите заболявания, което води до намаляване на продължителността на живота.
•    Основните източници на замърсяване с ФПЧ са процесите на изгаряне на горива за битово отопление, особено при продължителни метеорологични процеси, затрудняващи разсейването на димните газове в атмосферата (температурни инверсии, ниско атмосферно налягане с безветрие и др.).
Въпреки сложните икономически и социални проблеми, свързани с избора на начин на отопление във всеки дом, за да опазим въздуха чист и здравето си,
РИОСВ–Пазарджик припомня някои основни правила за намаляване на емисиите на замърсители във въздуха през отоплителния сезон:
•    При възможност - използвайте начин за отопление, който не предизвиква отделяне на димни газове във въздуха или те са минимални – газификация на жилищата и/или електрическа енергия.
•    При възможност - изолирайте максимално жилището си срещу изпускане на топлината в околната среда. Външната или вътрешната топлоизолация на стени и тавани, подмяна или уплътняване на прозоречната дограма, дори плътните завеси, съществено намаляват загубата на топлинна енергия, количествата горива и съответно емисиите във въздуха.
Ако все пак сте избрали отопление с изгаряне на твърди горива:
•    Не използвайте въглища с високо съдържание на пепел и сяра, както и влажна дървесина. При изгарянето на такива горива се увеличават отделяните количества прах и вредни химични съединения – серен диоксид и въглероден оксид.
•    Проверете състоянието и височината на комините! Недостатъчната височина на комините на жилищните сгради (по-малко от 0,5 – 1,0 m над билото) затруднява както процеса на горене, така и разсейването на газовете в атмосферата!
•    Почистете димоходите и комините от сажди! Осигурете топлоизолация на комините и защитни „шапки“ против попадане или кондензация на влага, която води както до постепенно разрушаване на комините, така и до непълно горене с отделяне на сажди и токсичен въглероден оксид!  
•    Не изхвърляйте в контейнерите за битови отпадъци гореща сгур и пепел, тъй като това често предизвиква запалване или продължително димене на отпадъците и замърсяване на въздуха.
•    Не изгаряйте в домашните си отоплителни печки или котли отпадъци – пластмаси, гуми, парцали, печатни издания и др. – тези отпадъци при изгаряне отделят токсични химични вещества.
Изгарянето на отпадъци (освен в специализирани регистрирани инсталации) е забранено и нарушителите се глобяват!
            За намаляване замърсяването от автомобилния трафик през зимата:
•    Не оставяйте с включен двигател на място автомобила си продължително време!
•    Не използвайте автомобили с неизправно изгаряне  на горивото в двигателите – следете състоянието на отработените газове, изпускани от автомобилите!
РИОСВ – Пазарджик призовава заедно да опазим чист въздуха, който дишаме!"

Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.15146 )


Време за изпълнение: 0.1024 сек., 0.0234 от тях за заявки.