Новина: От понеделник влиза в сила ново разписание на автобусните линии в Пазарджик
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
Friday 13 October 2017 - 14:17:10

Пазарджик

    От 16-ти октомври, понеделник влизат в сила промените в общинската транспортна схема. Те бяха приети с Решение на ОбС – Пазарджик от 28-ми септември. Част от промените включват обособяването на нови спирки и промяна, и удължаване на маршрута на три от обслужващите линии. Във връзка с пускането в експлоатация на новата Автогара Пазарджик бе породена необходимостта от обезпечаването на транспортното съоръжение с удобни връзки с градския транспорт. По аналогични причини част от линиите вече ще преминават и покрай новия завод „Костал“. Удължава се маршрута и на Линия №2 в с. Ивайло, която вече ще пътува до Т-образното кръстовище. 
 
РАЗПИСАНИЕ НА ВЪТРЕШНОГРАДСКИТЕ АВТОБУСНИ ЛИНИИ

ЛИНИЯ №1
Маршрут:  АД “Пътища”- Спирки пожелание - да се спазват правилата на движение, регламентирани в ЗДП, и да се спира там, където е разрешено - ЖП Гара.
Тръгване: от АД “Пътища“
в делничен ден
6.25, 7.25, 16.25, 17.25 часа
Тръгване: от ЖП Гара
в делничен ден
6.50, 7.50, 16.50, 17.50 часа
ЛИНИЯ №2  
Маршрут: Лъвова чешма -  Читалището – Т-образно кръстовище – Читалището - АД “Пътища” - павилион “Роза” - училище “Стефан Захариев” – Щаба - паметник “Петър Абаджиев” - Минерална баня – банка “Пиреос” - МБАЛ Пазарджик - магазин “Тарита“ – парк Острова - “Елхим Искра” – ПГПТ – Плажа – Автогара Пазарджик – Плажа – ПГПТ - “Подемстроймаш”  - “Хебърстрой” – “Еми Стил” – ЖП Гара
тръгване: от Лъвова чешма до ЖП Гара
в делничен ден:
5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 19.45, 20.45
в празнични и почивни дни:
8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.55, 19.55
тръгване: от ЖП Гара до Лъвова чешма
в делничен ден:
5.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 18.25, 19.15, 20.15
в празнични и почивни дни:
8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.25, 19.25

ЛИНИЯ №2А
Маршрут: Т-образното кръстовище /разклон за с.Ивайло/ – Читалището - Лъвова чешма -  АД “Пътища” - павилион “Роза” - училище “Стефан Захариев” – Щаба - паметник “Петър Абаджиев” - Минерална баня – банка “Пиреос” - МБАЛ Пазарджик - магазин “Тарита“ – парк Острова - “Елхим Искра” –  ПГПТ – Плажа – Автогара Пазарджик – Плажа – ПГПТ - “Подемстроймаш” - “Хебърстрой” – “Еми Стил” - ЖП Гара
тръгване: от Т- образното кръстовище /разклон за с.Ивайло/ до ЖП Гара
в делничен ден:
4.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15, 19.15, 20.15, 21.45
в празнични и почивни дни:
6.45, 7.45, 17.15, 18.15
тръгване: от ЖП Гара - до Т- образното кръстовище /разклон за с.Ивайло/
в делничен ден:
5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.15; 16.45, 17.15, 17.45, 18.45, 19.45
в празнични и почивни дни:
6.15, 7.15, 16.45, 17.45

ЛИНИЯ №3А
Маршрут: училище “Д. Гачев”- ул. “Рила”- ул. “Вихрен”- ПГСА – Щаба – паметник “П. Абаджиев”- Минерална баня – МБАЛ Пазарджик – парк Острова – “Елхим Искра” –  ПГПТ – Плажа – Автогара Пазарджик – Плажа – ПГПТ - “Подемстроймаш” - “Хебърстрой” – “Еми Стил” - ЖП Гара
тръгване: от у-ще “Димитър Гачев” до ЖП Гара
в делничен ден:
7.00, 8.00, 10.00, 16.00, 17.00
тръгване: от ЖП Гара до у-ще “Димитър Гачев”
в делничен ден:
7.30, 8.30, 10.30, 16.30, 17.30
в празнични и почивни дни не пътува
ЛИНИЯ №6
Маршрут: ЖП Гара – “Агрофарм” - ПГСС – Казармата – магазин “Билла” – бул. “Христо Ботев” - склад “Успех” - магазин “Крез” - Пазара за автомобили - ресторант “Манастира” - училище “Стефан Захариев” - Щаба – квартал “Младост” - ул. “Вихрен”- ул. “Рила” - училище “Климент Охридски” - църква “Света Петка” – МБАЛ Пазарджик - магазин “Тарита” – парк Острова - “Елхим Искра” - ПГМ - търговски складове – “Агрофарм” - ЖП Гара
тръгване: от ЖП Гара
в делничен ден:
6.45
в празнични и почивни дни не пътува

ЛИНИЯ №7
Маршрут: ЖП Гара – “Агрофарм”- търговски складове - ПГ по машиностроене - магазин “Тарита” – Болницата - църква “Света Петка” - училище “Климент Охридски”- ул. “Веслец” - ул. “Рила” - ул. “Вихрен” - квартал “Младост”- Щаба- Полицейско училище - ресторант “Манастирите” - Пазара за автомобили - магазин “Крез”  - склад “Успех” – бул. “Христо Ботев” – Топливо – магазин “Билла” – Казармата - ПГСС -  “Агрофарм” - ЖП Гара
тръгване: от ЖП гара
в делничен ден:
17.15
в празнични и почивни дни не пътува

ЛИНИЯ №10
Маршрут: кв.“Запад” – ул.“П. Волов” - ул.“Тинтява” – Топливо – МБАЛ“Здраве” - Аптека №5 – Гимназия“Ив.Аксаков” - паметник“Св. Св. Кирил  Методий” – банка“Пиреос” – Печатницата - Бирена фабрика – магазин“Тарита”  - МБАЛ Пазарджик - банка“Пиреос” – ЕVN – Пощата - Аптека № 5 – МБАЛ “Здраве” – Топливо – ул.“Тинтява” – ул.“П. Волов”- кв.“Запад”
в делничен ден
6.40, 7.10, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.00, 18.40
в празнични и почивни дни
6.40, 7.10, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.00, 18.40

ЛИНИЯ №13
Маршрут: кв. “Запад” – ул.“П. Волов”- ул. “Ив. Батаклиев”- фирма “ПАКО” - кв. “Устрем”- Павилиона - кв. “Ставропол”- павилион “Роза”- училище “Стефан Захариев”- Щаба - паметник “П. Абаджиев” - Минерална баня - банка “Пиреос” – Ветеринарна лечебница – КАТ – магазин “Технополис” - МБАЛ Пазарджик - магазин “Тарита”- банка “Пиреос” - Минерална баня - паметник “П. Абаджиев” -  Щаба - Полицейско училище – аптека “Панацея” - кв. “Ставропол”- Павилиона - кв. “Устрем” – фирма “ПАКО”- ул.“Иван Батаклиев” - ул.“П. Волов”- кв.“Запад”
тръгване: от кв. “Запад”
в делничен ден
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.10, 8.30, 8.50, 9.10, 9.30, 9.50, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 15.50, 16.10, 16.30, 17.10, 17.30, 17.50, 18.10, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
в празнични и почивни дни
6.00, 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.30, 17.30, 18.00, 18.30,  19.00, 19.30, 20.00

ЛИНИЯ №13А
Маршрут: кв.“Запад” – ул.“П. Волов”- ул.“Иван Батаклиев”- фирма “ПАКО”- кв. “Устрем” - Павилиона - кв.“Ставропол”- павилион “Роза”- училище “Стефан Захариев”- Щаба – паметник “П. Абаджиев” - Минерална баня - банка “Пиреос” - Ветеринарна лечебница – КАТ - Комплекс “Зора” – магазин “Технополис” – МБАЛ Пазарджик – магазин “Тарита” - банка “Пиреос” - Минерална баня - паметник “П.Абаджиев” -  Щаба – Полицейско училище – аптека “Панацея” - кв. “Ставропол” – Павилиона - кв. “Устрем” – фирма “ПАКО”- ул.“Ив. Батаклиев” - ул.“П. Волов” - кв.“Запад”
тръгване: от кв.“Запад”
в делничен ден
6.50, 7.15, 7.50, 16.50, 18,30
в празнични и почивни дни
В събота: 7.00, 8.00, 17.00
В неделя: 7.00, 8.00, 18.00
 
ЛИНИЯ №14
Маршрут: кв. “Запад”- бул.“Христо Ботев” – Пожарната – МБАЛ “Здраве”  - Спортна  зала “Хебър” - Щаба – паметник “П. Абаджиев”- Минерална баня - банка “Пиреос” -  училище “Кл. Охридски” - училище “Димитър Гачев” - ул. “Рила”- ул. “Вихрен” - бул. “Ст. Караджа” - Гробищен парк
Тръгва: от кв.“Запад”
7.35, 8.35, 9.35, 10.35, 11.35, 12.35
Тръгва: от Гробищен парк
7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 11.55, 12.55
Пътува само в празнични и почивни дни
 

 
Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.14931 )


Време за изпълнение: 0.1037 сек., 0.0133 от тях за заявки.