Новина: До края на октомври е срокът за предеклариране на трудови договори
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
Wednesday 27 September 2017 - 12:15:07


ПазарджикОт офиса на НАП в Пазарджик напомнят, че от 01.04.2017 г. е в сила промяна в Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от кодекса на труда (публикувана в „Държавен вестник“ бр. 23/2017 г.), свързана със задължение на работодателя, при изпращане на уведомленията по наредбата, за предоставяне на данни за кода по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) на населеното място, където е работното място на наетото лице. Кодът по ЕКАТТЕ на населеното място е 5-цифров и е уникален за всяко населено място.

В срок до 31.10.2017 г. работодателите са задължени да декларират код по ЕКАТТЕ за всички действащи трудови договори, сключени преди 01.04.2017 г. като за всяко наето лице подадат уведомление с попълнени: за тип на документ – 2, код на работодателя, трите имена и ЕГН/ЛН/ЛНЧ)/служебен номер, издаден от НАП на работника или служителя, основанието за сключване на трудовия договор или последното регистрирано допълнително споразумение, за „дата на сключване“ се попълва 01.04.2017 г., длъжностно наименование, код по НКПД, код по КИД (2008) и код по ЕКАТТЕ на населеното място, където е работното място на лицето, при изпращане на уведомлението. Не се изпращат уведомления за трудови договори, които към датата на изпращането са прекратени.

Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.14835 )


Време за изпълнение: 0.0512 сек., 0.0121 от тях за заявки.