Новина: Изцяло нова наредба за организация на движението в община Пазарджик
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
Tuesday 04 July 2017 - 16:13:20


Пазарджик

След 11 корекции на досега действащата наредба, регламентираща движението в община Пазарджик и след констатацията, че раздадените безплатни пропуски за паркиране на инвалиди, лекари, общински съветници и кметове на населени места са повече от наличните паркоместа, се стигна до решението да бъде изготвена нова Наредба. Комисия от трима общински съветници - Евтим Янев, Димитър Петков и Стоян Парпулов, изготви новия текст на Наредбата и тя вече е качена на сайта на Общинския съвет. Предстои дебат в Пленарна зала.
Разликите с досега действащия документ са съществени - още като се започне с името на наредбата - новата наредба е за организацията на движението на територията на община Пазарджик, а предишната имаше претенции да е и за  дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците. Пазарджик се разделя на няколко зони - зона Център и зона "А", която е всичко, различно от Център. Отделно има Зона с режим за платено почасово паркиране и пешеходна зона.

В новата наредба е залегнал регламент за работата на светофарните уредби, като е записано, че смяната на сигналите се извършва автоматично и при повреда трябва да бъдат предприети действия за отстраняването им в рамките на 120 минути. Регламентира се също, че след 21:00 ч до 06:00 часа светофарите се оставят на жълт мигащ сигнал. Според новата наредба  общината трябва да постави на натоварените пешеходни пътеки светлинна уредба, изобразяваща светла бягаща човешка фигура, както и допълнително осветление на самите пешеходни пътеки.

В текстовете на новата наредба се регламентира и движението на велосипедисти в Пазарджик - както е в Закона - по уличните платна, а по тротоари и пешеходни зони - само при наличие на велосипедни алеи или ленти, означени по съответния начин. Изключение се прави за децата - управляваните от деца до 10-годишна възраст велосипеди и ППС с електрозадвижване могат да се движат по тротоари и в пешеходните зони. Регламентира се движението на каруци, както и на големи автобуси с над 22 места.

Най-съществени са корекциите на текстовете за паркиране. Именно организацията на паркиране беше поводът да започне работата по тази нова Наредба. Наличните места за паркиране организирани от Община Пазарджик са общо 2546 броя. От тях в Синя зона – 1234 бр., Синя зона в междублокови пространства – 249 бр., паркинги, отдадени под наем и концесия – 276 бр. и паркинги публична общинска собственост за свободно паркиране – 745 бр.  Тези наглед достатъчно на брой паркоместа за почасово паркиране се оказват малко при действащата до момента Наредба, още повече, че раздадените пропуски за безплатно паркиране са 3977 бр. / на живущи в зоната на действие на синя зона – 834 бр. , за хора с увреждания – 1987 бр., за товаро-разтоварна дейност – 241 бр. , аварийна дейност – 298 бр., контролна дейност – 123 бр., за общопрактикуващи лекари – 72 бр.,за зареждане на обекти – 114 бр., за общински съветници – 78 бр., за кметове на населени места – 74 бр. и издадени от кмета на общината пропуски – 156 бр. /. В същото време досега са определени общо 121 бр. паркоместа за хора с увреждания при раздадени 1987 бр. карти за безплатно паркиране. Затова авторите на Наредбата са заложили да има минимум места на всеки паркинг за паркиране на хора с увреждания, както и широчината на едно паркомясто да е 360 см.  Право на безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, превозващо лица с трайни увреждания до сградата по настоящ адрес на правоимащите, се дава при определени условия: ППС-то следва да е собственост на правоимащия или съпружеска имуществена общност, или да е закупено от лицето на лизинг, или да е собственост или закупено на лизинг от родител на правоимащото дете, настойник или попечител. За получаване на карта за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране се изисква документ от ТЕЛК с определен от вносителите % на степен на увреждане - за тези с двигателни проблеми - над 50%, за останалите - над 90%. При липсата на тези условия лицето с увреждания няма да може да получи съответната карта за безплатно паркиране.
С проекта на Наредба можете да се запознаете ТУК. Документът предстои да бъде обсъден от общинските съветници. Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.14330 )


Време за изпълнение: 0.0824 сек., 0.0162 от тях за заявки.