Новина: Шефът на "Местни данъци" Минко Минков е “Финансист – Новатор” за 2017 година
(Категория: Интересно)
Публикувано от pamedia
Tuesday 13 June 2017 - 15:49:58


ПазарджикНа 20-тата Национална среща на финансистите от общините в Република България на началник  отдела  "Местни данъци и такси” в Община Пазарджик Минко Минков е връчено отличието “Финансист – Новатор” за 2017 година .

Напълно заслужена награда, в подкрепа на признанието е и изпълнението на годишния план което към 31 май е 54%, коментира кметът Тодор Попов на редовната си пресконференция по-рано днес.

Постъпленията от данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, патентния данък и таксата за битовите отпадъци към настоящия момент показват добро равнище на изпълнение, в т.ч. и съпоставката им с предишни периоди.

От Общината напомниха, че на 30.06.2017 г. изтича срокът за внасяне на първа вноска на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битовите отпадъци и данъка върху превозните средства за 2017 г. Невнесените в срок данъци и такса за битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

Отдела за “МДТ” продължава с принудителните мерки за събиране на вземанията от неизправните длъжници, като до края на годината усилията основно са насочени към образуването на изпълнителни производства срещу 2050 бр. физически и  юридически лица за принудително събиране на неплатени данъчни задължения от минали години. 

Припомняме, че всяко данъчно задължено лице има достъп до личната си информация в реално време през web пространството (интернет), по дефиниран от община Пазарджик начин (със съответните защити на личните им данни), като лицето може да извърши преглед на информация за: декларации, партиди, облози, лихви, наказателни постановления, фишове за глоби, актове.

 Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.14183 )


Време за изпълнение: 0.0721 сек., 0.0152 от тях за заявки.