Новина: 120 доклада за 2 дни обсъдиха участниците в Областната педагогическа конференция „Учене през целия живот – от малки до големи”
(Категория: Образование)
Публикувано от pamedia
Thursday 01 June 2017 - 16:50:16


Пазарджик    В двата дни на проведената в Пазарджик Областна педагогическа конференция „Учене през целия живот – от малки до големи” бяха представени и обсъдени 120 доклада, обобщиха от РУО-Пазарджик. Техни автори са учители и директори на училища и детски градини, споделящи добри практики за изпълнение на националните стратегии на МОН.  Докладите са публикувани в сборник, предоставен на всеки участник.
    Представянето и обсъждането на докладите бе реализирано в 6 секции с ръководители: секция № 1 – проф. д-р Мария Баева – СУ „Св. Кл. Охридски“, секция № 2 – Албена Димитрова – ст. експерт за ОНЕ, и Ружа Стоянова – Семерджиева - началник на отдел АПФСИО в РУО - Пазарджик, секция № 3 – Весела Тодорова - ст. експерт по ПНЕ в РУО – Пазарджик, секция № 4 – ас. Мая Соколова – ПУ „Паисий Хилендарски“, секция № 5 – ас. Вили Янчева – ПУ „Паисий Хилендарски“, секция № 6 – Ваня Апостолова - ст. експерт по ОНГОР в РУО – Пазарджик.
    В програмата на конференцията бяха включени изпълнения на деца от ДГ „Юрий Гагарин“ – гр. Пазарджик – хор с ръководител Ивайло Ралчев, балетна школа „Радост“ и група за поп-пеене – от ОДК – гр. Пазарджик и драматизация „Приказна въртележка“, представена в къта на „Приказните герои“ в парк – остров „Свобода“, от децата на ДГ „Радост“ – гр. Пазарджик.
    Резултатите и изводите от работата на конференцията бяха обобщени на втория ден, като се отчете актуалността на проблематиката и високата ефективност на форума:
    В представянето на докладите вниманието се фокусира на осъзнатата необходимост от стратегия за проспериращо самостоятелно учене и развиване на способност у училищния персонал да функционира като професионална учеща се общност.
Участниците в конференцията демонстрираха осъзната необходимост от използване на педагогически, организационен и методически потенциал за постигане на високо образователно равнище в практиката.
Интердисциплинарният подход в обучението в училище е предпоставка за изграждане на знания, умения и компетентности у учениците и постигане на високи резултати.
Грамотността е основен фактор за личен и обществен просперитет. Тя е от решаващо значение за способността на човека да се развива като личност, да се учи през целия живот и да участва пълноценно в обществото. Освен традиционното разбиране за грамотност, а именно усвояване на четене и писане на родния език, трябва да се погрижим и за постигане на езикова и математическа грамотност, както и на грамотност в областта на природните науки и технологиите.
Приказката като литературен жанр при усвояването на знания от децата в предучилищна възраст е възможност за формиране на траен интерес към детската  книга и произведенията за деца, на предпоставки за базови читателски нагласи и компетентности  при тях, за повишаване на самочувствието и мотивацията за учене и повишаване на грамотността.
Приобщаването е взаимен процес, предполагащ нашата активна педагогическа инициатива и съдействие.
Родителите са отговорни и активни  партньори, ако ние им предложим възможности за това.
Проектно базираното педагогическо взаимодействие е алтернативна възможност за езиково и социокултурно развитие в различни общности.
Споделянето на опита на педагогическите кадри е най-добрата квалификация. Необходимо е да се организират по-често дейности и форуми, на които да се дава възможност на учителите да споделят, обсъждат и разпространяват своя опит.
Реформата на образователната система трябва да започне от нас – от директора, от учителя, от ученика, от родителя и от отношението на цялото общество към училището и детската градина, за да сме убедени, че тя ще се случи.
Представените доклади свидетелстват за учене през целия живот на педагогическите специалисти /учители, директори/, които:
  • Продължават своето образование за получаване на по-високи квалификационни и образователни степени.
  • Усвояват образователни и информационни технологии.
  • Учат чужди езици.
  • Провеждат експериментални изследвания и публикуват.
  • Стремят се да осъществяват интеграцията и интеркултурните взаимодействия в етнически смесена образователна среда.
  • Работят с родителските общности за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси.
  • Включват се в квалификационни форми за работа в мултикултурна образователна среда.
  • Осъществяват образователна интеграция чрез извънкласна работа, занимания по интереси, организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна среда, съчетана с традициите на отделните етнически групи.
  • Учат се от колегите си в образователни електронни платформи и научно-практически конференции.
  • Обучават и мотивират за учене през целия живот родителите.


В работата на конференцията, организирана от РУО – Пазарджик и Община Пазарджик,  участваха  Валентина Дейкова – държавен експерт в МОН и национален координатор за учене на възрастни, ръководител на Проект № 3761-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA – „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, и  Жулиан Гочев – държавен експерт в МОН и член на националната координационно група за учене през целия живот. Научното ръководство на конференцията бе реализирано от проф. д-р Мария Баева – СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. София, ас. Мая Соколова – ПУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив и ас. Вили Янчева – ПУ „Паисий Хилендарски – гр. Пловдив.
Официално конференцията бе открита от  началника на РУО-Пазарджик, а. Участниците бяха приветствани и от секретаря на Община Пазарджик Румен Кожухаров.
 Освен от област Пазарджик в конференцията се включиха педагогически специалисти и от страната:  Пловдив, . Кърджали, Стара Загора,Враца,  Варна, София, . Елин Пелин,  Бяла Слатина,  Казанлък, както и от Испания - Българско неделно училище „Свети Седмочисленици“ в Тарагона – Реус и Българско неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Барселона.

ПазарджикНовина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.14089 )


Време за изпълнение: 0.0970 сек., 0.0158 от тях за заявки.