Новина: Бюрото по труда уведомява работодателите за налични финансови средства по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение
(Категория: Икономика)
Публикувано от pamedia
Wednesday 19 April 2017 - 11:53:25


ПазарджикДирекция “Бюро по труда”- Пазарджик уведомява работодателите от общините Пазарджик и Лесичово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2017 г., както следва:Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
•    безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) - свободни средства – 2508,34 лв.;
•    безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 4419,00 лв.;
•    безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ) - свободни средства – 2611,42 лв.;
•    безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства – 2711,10 лв.;
•    безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства – 3171,03 лв.;
•    безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ) - свободни средства – 2483,75 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
•    работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1) - свободни средства – 4095,19 лв.;
•    държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - свободни средства – 3562,75 лв.;
Дирекция „Бюро по труда” разполага и със свободни средства за обучения за професионална квалификация по заявка от работодател, по реда на чл. 63 от ЗНЗ – 948,60 лв.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 19 април 2017 г. (в периода от 20 април  до 28 април 2017 г., включително).

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Пазарджик, както и на тел. 034/44-62-68

Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.13789 )


Време за изпълнение: 0.0558 сек., 0.0086 от тях за заявки.