Новина: В 5 училища в Пазарджик и едно общежитие ще има ремонти и ново обзавеждане, обявени са процедурите за изпълнител
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
Tuesday 11 April 2017 - 14:42:33


Ремонти в училища в Пазарджик, В шест училища в Пазарджик ще бъдат направени ремонти и осигурено оборудване. Обявени са процедури за избор на изпълнители в ПГСС „Царица Йоанна“, общежитие на СОУ „Георги Бенковски“, ОУ „Любен Каравелов“, СОУ „Димитър Гачев“, СОУ „Д-р Петър Берон“ и ОУ „Христо Ботев“
В ПГСС „Царица Йоанна“ обявената процедура е за извършване на инженеринг, оценка на съответствието и строителен надзор, одит на проекта, дейности за информация и комуникация. Предстои да бъде обявена обществена поръчка и за избор на изпълнители за извършване на доставка на обзавеждане и оборудване.Проектът ще се реализира в продължение на 24 месеца с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“. Той е  на стойност 1 300 000 лева, от които 195 000 лева - национално съфинансиране и 1 105 000 лева европейско съфинансиране, като предвижда да бъдат реализирани дейности, свързани с рехабилитация и обновяване на материално-техническата база на Учебен корпус 2,  включващи внедряване на мерки за енергийна ефективност, вътрешно и външно възстановителни ремонтни дейности, подмяна и осъвременяване на електрическата инсталация на сградата и закупуване на съвременно обзавеждане и оборудване за нуждите на учебната и административна дейност  с оглед постигане на изцяло модернизирана визия на учебното заведение.

В другите 4 училища и общежитието обявената процедура е за за извършване на  инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за 3 обекта: Общежитие на СОУ „Георги Бенковски“, ОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Христо Ботев“ и строително - монтажни работи за 2 обекта: СОУ „Димитър Гачев“, СОУ „Д-р Петър Берон“; оценка на съответствието и строителен надзор; авторски надзор; доставка на обзавеждане и оборудване; одит на проекта и дейности за информация и комуникация.

Проектът е на стойност 7 941 011,32 лв. и ще се реализира в периода до 31.08.2018 г. Финансирането също е по ОП „Региони в растеж“. Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.13748 )


Време за изпълнение: 0.0711 сек., 0.0124 от тях за заявки.