Новина: Такса смет остава същата и за 2017-а, за около 13 млн. лв. е строителството на новото депо до сега
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
Friday 16 December 2016 - 12:57:08


ПазарджикТова става ясно от мотивите на кмета Тодор Попов, с които внася за одобрение  в местния парламент План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2017 г.
Общо сметката възлиза на  8 061 923,00 лв., което е с  1 441 923 лв. повече от това, което е начислено за събиране през 2017 г.През тази година за периода от 01 януари до 30 ноември (за 11-те месеца) са събрани средства в размер на 6 133 259,79 лв.от ТБО, в това число 345 317,00 лихви за забава , в  това число от фирми - 3 364 908.34 лв. и от физически лица-2 768 351,45 лв.

Очакваният  облог за 2017 година е около 6 620 000,00 лв.

В мотивите си Тодор Попов посочва, че Община Пазарджик изпълнява инвестиционен проект „Регионалното депо за не опасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура”. Към настоящия момент са изпълнени основните СМР за около 13 милиона лева с включен ДДС, като общата стойност на проекта, който се изпълнява от ДЗЗД „Еко Пазарджик” е  15 989 234 лв с включен ДДС.
Обектът, който се финансира от Министерството на околната среда и водите чрез ПУДООС, се предвижда да бъде изпълнен през март 2017 г.

Анализът на приходната и разходната част на план-сметката показва, че през 2017 г. няма финансови и правни аргументи, въз основа на които да бъде променен размера на промилите за ТБО, се посочва в проекта на решение.
Определянето на размера на таксата въз основа на   количеството на битовите отпадъци трябваше да влезе в сила от 01.01.2015 г., след което се отложи за 01.01.2016 г., в последствие се отложи за 01.01.2017г. и последно е отложено за 01.01.2018г.

         Предлагам  да се запазят действащите към момента ставки и основи за облагане на таксата за битови отпадъци, заявява кметът на Пазарджик.


Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.12888 )


Време за изпълнение: 0.0775 сек., 0.0142 от тях за заявки.