Новина: Област Пазарджик е на четвърто място по въведени в експлоатация новопостроени жилища през третото тримесечие на 2016 г.
(Категория: Икономика)
Публикувано от pamedia
Monday 12 December 2016 - 12:35:08


По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Пазарджик през третото тримесечие на 2016 г. е 14, което е с 12.5% по-малко спрямо съответното тримесечие на предходната година. Новопостроените жилища в тях са 135, като в сравнение със същия период на 2015 г. е регистрирано увеличение със 136.8% .Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 84 сгради с 624 жилища в тях, Бургас - 82 сгради с 822 жилища, и Пловдив - 54 сгради със 184 жилища, отбелязват от  отдел „Статистически изследвания - Пазарджик” на ТСБ-Юг.

По броя на въведените в експлоатация новопостроени жилища Пазарджик се нережда непосредствено след първите три области със 135-те завършени жилища. 

Пазарджик

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2016 г. със стоманобетонна конструкция са 78.6% и с друга - 21.4%.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (51.9%), следват тези с две стаи (25.2%), а най-нисък е делът на жилищата с пет и шест и повече стаи - с по 0.7%.
Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2016 г. е 13 250 кв. м, или със 116.0% повече в сравнение със същото тримесечие на 2015 година. Жилищната площ също се увеличава (със 123.6%) и доситига 8 239 кв. метра.
Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 107.6 кв. м през третото тримесечие на 2015 г. на 98.1 кв. м през същото тримесечие на 2016 година.
Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Русе - 170.4 кв. м, и София - 144.2 кв. м, а най-малка - в областите Шумен - 57.6 кв. м, и Бургас - 68.0 кв. метра. 


Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.12845 )


Време за изпълнение: 0.0974 сек., 0.0226 от тях за заявки.