Новина: Сдружението на предприемачите иска отпадането на точката за бюджета на извънредното заседание
(Категория: Политика)
Публикувано от pamedia
Tuesday 31 January 2012 - 17:45:31


В писмо до председателя на ОбС Пазарджик съветниците от Коалиция на предприемачите Евтим Янев и Сергей Темелков искат да бъде поставено на гласуване предложението им за отпадане на точката за „Приемане на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и числеността на персонала на Община Пазарджик за 2012 г.„ от дневния ред на извънредното заседание в четвъртък.


Като мотиви в писмото се изтъква, че не са спазени законовите изисквания   за представяне и публичното обсъждане на годишния отчет едновременно с проекта за бюджет за следващата година. Освен това се посочва, че не са изпълнени и изискванията кметът на Общината и кметовете на кметства да информират местната общност не по-малко от два пъти годишно за изпълнение на бюджетите им, както и непровеждането на обсъждане от общинския съвет на  6-месечен отчет за изпълнението на бюджета.
Като се отбелязва, че до настоящия момент Отчета за изпълнението на Бюджет`2011 не е предоставен нито на общинските съветници, нито на обществеността в писмото се казва още:
"Притеснени от невъзможността да обсъждаме бъдещи разходи, без запознаването ни с направените такива през изминалата година, без обсъждане на причините и условията за достигнати нива на изпълнение, най учтиво Ви молим да направите необходимото като Председател на Общински съвет Пазарджик да се спазват принципите на „законност, публичност и демократичност„, залегнали в чл. 4 от Правилника за организацията и работата на Общинския съвет и общинската администрация."

Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.1283 )


Време за изпълнение: 0.0420 сек., 0.0093 от тях за заявки.