Новина: Поскъпват и някои услуги на ЕСГРАОН, социалните - поевтиняват
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
Wednesday 13 July 2016 - 14:45:08


pz_sgrada16.jpgГоляма част от документите, които издава ЕСГРАОН, до момента в Пазарджик се таксуваха по 3 лв. С внесения в Общинския съвет проект за промяна на таксите се предлага тази такса да стане 5 лв. В повечето случаи това е свързано с промени в Закона за гражданската регистрация, с които се усложнява процедурата, премахва се индигираният образец, чийто  екземпляр  досега се предоставяше на лицето и заедно с приемането на заявлението се издава и удостоверение.


Такъв е случая с регистрация на заявление за промяна на постоянен адрес и издаване на удостоверение. Тази услуга е сред тези, които поскъпват от 3`00 лв на 5,00 лв. В същия размер поскъпва и издаването на удостоверение за семейно положение - в мотивите за това увеличение е записано, че с измененията на нормативната уредба са се увеличили разходите за извършваната административна услуга. От 3 лв. на 5 лв. поскъпва и дубликатът на удостоверение за раждане.
В обяснението за нужното увеличение се посочва,че ползването на определените програмни продукти, увеличените разходите за канцеларски материали, консумативи за работа и поддържане на техниката са увеличили себестойността на услугата.
Сред услугите на ЕСГРАОН има и такива, чиято  цена намалява  двойно - това е извършване на адресна регистрация на лежащо болни по домовете. Досега таксата е била 20 лв, а сега се предлага да се намали на 10,00 лв. В повечето случаи промяната на адресната регистрация на лежащо болните е свързана с настаняването им в социални домове.  Адресна регистрация на лица, настанени със заповед в общински социални заведения ще се издава безплатно. От 10 лв  на 3 лв ще поевтинее издаването на заверени копия на актовете за гражданско състояние. Досега те са таксувани в графа "Друг вид удостоверения" с определена цена от 10 лв. С промените услугата е регламентирана точно и в софтуерната система ще бъде заложена цена за нея от 3 лв. Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.11825 )


Време за изпълнение: 0.0845 сек., 0.0140 от тях за заявки.