Новина: За пръв път Пазарджик ще има Наредба за гробищните паркове и погребенията
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
Wednesday 13 July 2016 - 13:28:53


grobi6te.jpgКъм настоящия момент на територията на Община Пазарджик няма утвърдена и действаща наредба за гробищните паркове и погребално обредната дейност. В Наредба на Министерството на здравеопазването  е предписано, че е необходимо да се рагламентират основните изисквания за управлението, реда и дейността на гробищните паркове на територията на общината, ползването и поддържането на гробните места,  както и свързаните с тези дейности услуги.
Приемането на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната  дейност на територията на община Пазарджик ще улесни управлението на Гробищния парк, който към 30 юни 2016г. е 230 дка, разпределен в 94 парцела, с 21458 гробни места. Чрез регламентиране на изискванията за управление в  гробищния парк, както и  ежедневното актуализиране на информационния масив ще доведат до изясняване статута на конкретните гробните места, пише в мотивите за приемането на наредбата.
Ще се регламентира възможността да бъдат предоставени за повторно погребване гробни места, които са   непотърсени, необлагородени,  запустяли, за които  никой не полага грижи и остават неплатени повече от 20г. Това е необходимо, за да  се ограничи непрекъснатото отчуждаване на земя за разширяване на гробищата и  правените в тази връзка разходи.
Чрез приемане на Наредбата ще се  регламентират реда и начина за гробоползване след изтичане на санитарния период; за благоустрояването на гробните места и от кои лица може да се  извършва.
С приемането на наредбата ще се  гарантира още опазване на инфраструктурата, като се предвидят  задължения по отношение на извършващите ограждане да възстановяват за своя сметка нанесените щети по алеите и по съседните гробове; ще се преустанови преминаването на МПС и каруци, без връзка с Гробищния парк, които разбиват алеите, ползват неправомерно вода, косят трева и нарушават реда в гробищния парк.
Проектът за наредба за гробищните паркове е внесен за обсъждане в ОбС - Пазарджик.
Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.11823 )


Време за изпълнение: 0.0716 сек., 0.0120 от тях за заявки.