Новина: Две училища от Пазарджик ще предлагат допълнително обучение по български език на деца, за които той не е майчин
(Категория: Образование)
Публикувано от pamedia
Tuesday 28 June 2016 - 11:25:36


ПазарджикНУ "Георги Сава Раковски" и ОУ "Христо Смирненски" съвместно с Община Пазарджик участват в проект "Приятелство" на Сдружение "Ресурсен център за европейско сътрудничество", финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".


Проектът предвижда дейности за допълнително обучение по български език за ученици, за които той не е майчин, както и дейности, насочени към съхранение и развитие на културната идентичност на децата от етническите малцинства. Разходите по проекта са за сметка на бенефициента - сдружението, а община Пазарджик ще осигури свой представител, който да участва в работата с родителите за разясняване на ползите от образователната интеграция. Участието на Общината в проекта предстои да бъде одобрено от общинските съветници на заседанието на 30 юни. Точката е залегнала като извънредна в дневния ред. Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.11718 )


Време за изпълнение: 0.0635 сек., 0.0155 от тях за заявки.