Новина: Община Пазарджик откри обществена поръчка за саниране на нови 14 жилищни блока за близо 14 млн. лв.
(Категория: Икономика)
Публикувано от pamedia
Friday 01 April 2016 - 15:41:53


ПазарджикОбщина Пазарджик, в качеството си на възложител, е открила с Решение № 764 от 28.03.2016 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Работно проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строителни дейности на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”.Документите ще се приемат до 9 май, а отварянето им ще е на 10 май 2016 г. в "Стъклена зала" на Общинска администрация.

Общата стойност без ДДС е 13 995 008.76 лева.

Продължителността за изпълнение е 220 дни за всяка една от обособените 14 позиции.

Обществената поръчка обхваща изпълнение на Инженеринг (работно проектиране, съгласуване, строителство и авторски надзор).

Като следствие на цялостното изпълнение на поръчката се предвиждат следните резултати за всяка обособена позиция: - изготвен работен проект; - изпълнени строително монтажни работи; - осъществен авторски надзор.

Многофамилните жилищни сгради в Пазарджик са с адреси: ул.”Антим I” № 10” ;
ул. ”Осми март” № 10 А и Б” ;
бул. ”Георги Бенковски” № 14 и № 16 и ул. “Макгахан” № 12”;
ул.”Мътница” № 2, № 4, № 6, № 8 и № 10” ;
ул. ”Райко Даскалов” № 22, № 24, № 26 и № 28” ;
ул.”Дунав” № 2 ;
ул.”Криволак” № 5, № 7, № 9 и № 11”;
ул. ”Стефан Караджа” № 17 А, Б и В“;
ул.”Константин Величков” № 3 и № 5”;
ул. ”Димчо Дебелянов” № 7, № 9, № 11, № 13 и № 15;
ул.”Осми март” № 12 А, Б и В”;
ул. ”Димчо Дебелянов” № 8, № 10, № 12 и № 14”;
ул. ”Кочо Честименски” № 2, № 4 и № 6”;
ул. ”Одрин” № 75 А, Б и В” .

Допустимите дейности за финансиране са:
1. дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията на многофамилните жилищни сгради, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
2. дейности по обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.);
3. дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:
3.1 По външните сградни ограждащи елементи:
3.2 По системите за поддържане на микроклимата:
3.3 Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.


Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.10896 )


Време за изпълнение: 0.0925 сек., 0.0190 от тях за заявки.